Zalkerbos

Wat maakt de natuur in het Zalkerbos zo bijzonder?

Het Zalkerbos is een van de oudere bossen van Overijssel. Daarnaast is het een hakhout-hardhoutooibos, een zeldzaam soort bos dat we graag in Nederland willen behouden, versterken en uitbreiden. Een dergelijk bos ontstond bij regelmatig overstromende oeverwallen. Vanaf de late Middeleeuwen tot de 19e eeuw is het onderdeel van een landgoed en fungeert het bos als hakhout. Niet alleen bestaat dit gebied uit bossen, je vindt er ook graslanden, waardevol voor diverse soorten planten en vogels. Wij zien kans om op deze twee rivierduinen van de IJssel de natuur uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren. Wij willen dit groene erfgoed graag behouden en de kwaliteit ervan voor de toekomst borgen.

Opgaves Natura 2000

  • Het bos wordt uitgebreid uit met 6 hectare essen-iepenbos en 5 hectare zachthoutooibos.
  • Het stroomdalgrasland wordt uitgebreid. Gezamenlijk met Vreugderijkerwaard en Koppelerwaard gaat het Zalkerbos bijdragen aan 15 tot 20 hectare.
  • Het glanshaverhooiland wordt uitgebreid; gezamenlijk met Koppelerwaard gaat het Zalkerbos bijdragen aan 15 tot 25 hectare.
  • De droge zomen wordt uitgebreid (0,5 hectare). Dat wordt gedaan met een ander beheer langs bosranden, hagen en singels.
  • Het leefgebied van de kwartelkoning wordt verbeterd.
  • In totaal wordt 50 hectare nieuwe natuur aangelegd. Dit wordt een uitbreiding van stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en bossen. Zo verbeteren we ook het leefgebied van de kwartelkoning.

Meer informatie

Wil je weten wat de nieuwe ontwikkelingen zijn voor dit Natura-2000-gebied? Lees dan de meest actuele informatie in de nieuwsartikelen hieronder. 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) Zalkerbos: 

Foto Cipreswolfsmelk: Hans Boll, freenatureimages.eu 

Foto kwartelkoning: Sjon Heijenga

Foto goudhaver: Peter Meininger, freenatureimages.eu