De Hengforderwaarden

Wat maakt de natuur in de Hengforderwaarden zo bijzonder?

De Hengforderwaarden is een prachtig rivierengebied, waar het water de ruimte heeft genomen. In de kromming van de IJssel hebben zich enkele geulen gevormd met eilandjes. Op de kleine eilanden groeien bomen, die regelmatig overstromen: zachthoutooibos. Het gebied is niet toegankelijk, maar vanuit een vogelkijkhut kun je wel de tijd nemen om de aalscholverkolonie te bekijken. Deze vogelsoort voelt zich op zijn gemak op de beboste eilandjes. In de restanten van oude kleiputten groeien wilgenbossen. 

Opgaves Natura 2000

Er wordt 7 hectare natuur verbeterd als leefgebied voor de kwartelkoning, porseleinhoen en grasetende watervogels en eenden.  

Waar staan we nu?

Rijkswaterstaat heeft open water en slikkige oevers al gerealiseerd. Dat deden ze om ruimte te geven aan de rivier, maar bijkomend voordeel is dat het ook het leefgebied van de vogels heeft verbeterd. Daarnaast gaat Staatsbosbeheer de Natura 2000-opgave oppakken in het huidige beheer.  

 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van de (toekomstige) Hengfordenwaarden: 

Foto header en 1,3,4,5,6 van de fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto porseleinhoen: Luc Hoogenstein, freenatureimages.eu