Word partner

Word partner

Ben je vrijwilliger, initiatiefnemer of lid van een groep die zich op lokale of regionale schaal inzet voor een mooie en duurzame leefomgeving? Samen bereiken we meer. Sluit je aan als partner van Natuur en Milieu Overijssel en geniet van alle voordelen.

Waarom (gratis) aansluiten?

  • word onderdeel van een netwerk van groene en duurzame partners in Overijssel
  • vergroot je bereik: de mogelijkheid om activiteiten te delen en deelnemers te werven via onze mediakanalen, zoals de groene agenda en onze sociale media.
  • ontvang financiële ondersteuning via Fonds Lokaal Actief en inzicht in beschikbare subsidiemogelijkheden via ons actuele fondsenboek
  • ontvang inhoudelijke en organisatorische ondersteuning, zoals toegang tot vrij te gebruiken aanmeldformulieren en beeldmateriaal
  • neem deel aan bijeenkomsten en webinars  over relevante thema’s, zoals natuurvriendelijke isoleren, voedselbossen, circulaire economie of de training voor het werven van nieuwe vrijwilligers en jongeren.
  • maak gebruik van educatieve materialen voor een lezing, thema-avond, excursie of gastles op school, zoals over biodiversiteit, vlinders, circulaire economie. Zie voor de mogelijkheden nmeoverijssel.nl
  • maak gebruik van kennisbanken, factsheets en stappenplannen voor specifieke thema’s en onze loketfunctie voor advies over ruimtelijke planning, voedselbossen en energieadviezen
  • We vragen je regelmatig om input, zodat wij onze gezamenlijke belangen kunnen vertegenwoordigen op provinciaal niveau

Onze partners

Milieuraden, vogel-en natuurwerkgroepen, lokale energie-initiatieven, kringloopwinkels, maar ook bewonersinitiatieven en individuele Groene en Duurzame doeners zijn welkom bij Natuur en Milieu Overijssel. Ongeveer tachtig groepen, stichtingen en organisaties zijn al partner. Start je een voedselbos, doe je aan beleidsbeïnvloeding of houd je je bezig met landschapsbeheer en soortenbescherming, natuureducatie en communicatie, onderzoek en monitoring? Je bent van harte welkom.

Samen staan we sterk 

Wij behartigen en ondersteunen de belangen van alle partners. Belangrijke thema’s als duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en natuur- en milieueducatie agenderen we via ons brede netwerk en onze deelname aan provinciale commissies. Zo vragen we doorlopend aandacht voor lokale energiecoöperaties, het belang van biodiversiteit, duurzame landbouw, gezonde groene steden en natuurinclusief onderwijs. Sluit je aan. Samen staan we sterk!

We praten graag met je door!

Enthousiast geworden? Meld je aan via het contactformulier. We nemen dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.