De Welle

Wat maakt de natuur in De Welle zo bijzonder?

De Welle is een afwisselend stuk uiterwaarde met grote plassen, dijkjes, rietkragen, struweel en graslanden. Er komen hier zowel veel watervogels als weidevogels voor. Het westelijke deel wordt vooral gebruikt voor waterrecreatie met huisjes aan het water. De graslanden in het oosten worden nu vooral agrarisch gebruikt. In 2015 is er een meestromende geul aangelegd vanuit de Kader Richtlijn Water. In deze geul ontwikkelen waterplanten zoals fonteinkruiden en waterranokels. Dit is een goed leefgebied voor diverse trekvissen.

Opgaves Natura 2000

We behouden en herstellen kievitsbloemgraslanden, glanshaverhooilanden en slikkige oevers. Dit is nodig om dit bijzondere natuurgebied geschikt te maken als leefgebied voor deze zeldzame vogelsoorten: kwartelkoning, porseleinhoen, grasetende watervogels en eenden.

Waar staan we nu?

We zijn gestart met een verkenning van het gebied. Het gebiedsproces wordt opgestart; er volgen onderzoeken en afstemming met de betrokkenen en de omgeving. We werken toe naar een ontwerp, waarna we ook de benodigde vergunningen regelen. Hierna volgt de uitvoeringsfase, waarin we de benodigde maatregelen treffen en met beheer de nieuwe natuur ontwikkelt. Het definitieve ontwerp ronden we in het najaar van 2024 af. Naar verwachting starten we de realisatie ook in 2024.  

 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) De Welle: 

Foto header en 2,3, 4,6 van de fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto beemdooievaarsbek: Willem van Kruijsbergen, freenatureimages.eu

Foto porseleinhoen: Luc Hoogenstein, freenatureimages.eu