De Welle

Wat maakt de natuur in De Welle zo bijzonder?

De Welle is een afwisselend natuurgebied met grote plassen, dijkjes en graslanden. Er komen hier zowel veel watervogels als weidevogels. Het westelijke deel wordt gebruikt voor waterrecreatie met huisjes aan het water. De graslanden in het oosten worden nu vooral agrarisch gebruikt. In 2015 is een meestromende geul aangelegd vanuit de Kader Richtlijn Water. In de toekomst krijgt in overleg met de eigenaar een deel van die graslanden een natuurbestemming. Zo ontstaat meer leefgebied voor de kwartelkoning en de porseleinhoen, onder andere door de ontwikkeling van kievietsbloemgraslanden en daar waar mogelijk ook stroomdalgrasland.

Opgaves Natura 2000

We realiseren samen met onze partners 7 hectare nieuwe natuur. Kievitsbloemgraslanden, glanshaverhooilanden en slikkige oevers worden uitgebreid. Zo verbeteren de leefgebieden voor de kwartelkoning, porseleinhoen, grasetende watervogels en eenden.

Waar staan we nu?

Nieuwe natuur moeten we nog realiseren. We verwachten dat de realisatie van nieuwe natuur gereed is in 2030.

 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) De Welle: 

Foto header en 2,3, 4,6 van de fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto beemdooievaarsbek: Willem van Kruijsbergen, freenatureimages.eu

Foto porseleinhoen: Luc Hoogenstein, freenatureimages.eu