Koppelerwaard

Wat maakt de natuur in Koppelerwaard zo bijzonder? 

De Koppelerwaard is een natuurgebied in de uiterwaarden vlakbij het dorp Wilsum. Eind vorige eeuw werd hier klei gewonnen om de dijken rondom Kampen te verstevigen. Zo ontstond de Koppelerwaard. Het is een belangrijke broed- en verblijfplaats voor verschillende vogelsoorten, zoals aalscholvers, kieviten en grutto’s. Omdat het waterpeil door rivierbedverlaging steeds lager wordt, is er een molen geplaatst om de graslanden vochtig te houden. Op die manier kunnen weidevogels er voldoende voedsel blijven vinden. Het gebied is in potentie ook een waardevol habitat voor de kwartelkoning en het porseleinhoen. Staatsbosbeheer beheert de Koppelerwaard.

Opgaves Natura 2000

  • Het stroomdalgrasland wordt uitgebreid. Gezamenlijk met het Zalkerbos en Vreugerijkerwaard gaat Koppelerwaard bijdragen aan 15 tot 20 hectare. 
  • Het glanshaverhooiland wordt uitgebreid. Gezamenlijk met het Zalkerbos gaat Koppelerwaard bijdragen aan 15 tot 25 hectare.  
  • Het kievitsbloemgrasland wordt uitgebreid. Gezamenlijk met Scherenwelle en De Naters gaat Koppelerwaard bijdragen aan 15 tot 20 hectare.  
  • Het leefgebied voor de porseleinhoen wordt uitgebreid met 5 tot 10 hectare.  
  • De kwaliteit van het glanshaver- en vossenstaarthooiland en het stroomdalgrasland wordt verbeterd (1 hectare). Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door extra te maaien, te hooien en nabeweiding. 
  • 50 hectare nieuwe natuur wordt gerealiseerd. Kievitsbloemgraslanden en glanshaverhooilanden worden uitgebreid. Daarmee verbeteren de leefgebieden voor de kwartelkoning en porseleinhoen. 

Waar staan we nu?

Vanaf het jaar 2025 bekijken we gezamenlijk met Staatsbosbeheer hoe we deze opgaves op gaan pakken. In de eerste plaats onderzoeken we of alle opgaves in dit gebied te realiseren zijn. 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) Koppelerwaard: 

Foto header en foto 2, 4, 6 van de fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto porseleinhoen: Luc Hoogenstein, freenatureimages.eu

Foto bermooievaarsbek: Jan van der Straaten, freenatureimages.eu

Foto Cipreswolfsmelk: Hans Bol, freenatureimages.eu