Ketelpolder

Wat maakt de natuur in Ketelpolder zo bijzonder? 

De Ketelpolder is een gebied zuidelijk van Keteldiep: 1 van de 2 uitmondingen van de IJssel naar het Ketelmeer toe. Het is onderdeel van het grote natuurgebied Ketelmeer en Vossemeer. Dit gebied bestaat uit een uitgestrekt zoetwatermeer, zandbanken en moerasvegetatie. Een prachtig deltalandschap met tientallen kleine en grotere eilanden, waar een grote verscheidenheid aan diersoorten zich thuis voelen, zoals bever, zeearend, otter, buidelmees en talloze eendensoorten. 

Opgaves Natura 2000

Staatsbosbeheer maakt afspraken met de plaatselijke beheerders voor een licht aangepast beheer om het gebied leefbaarder te maken voor de kwartelkoning.

Waar staan we nu?

Op dit moment is Staatsbosbeheer bezig met een planvorming voor beheer. We bekijken met de eigenaar van het gebied hoe ze invulling geven aan deze opgave.

 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) Ketelpolder: 

Foto header en fotocompilatie: Sjon Heijenga