Ons netwerk

Ons netwerk

Natuur en Milieu Overijssel werkt samen met vrijwilligers, lokale groepen en bewonersinitiatieven die zich lokaal met veel passie inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. Daarnaast bestaat ons netwerk uit een breed scala aan organisaties in Overijssel. Landelijk maken we deel uit van De Natuur en Milieufederaties, zijn we IVN-consulent voor Overijssel en hebben we contacten met de landelijke overheid. 

Netwerkpartners

In Overijssel werken wij samen in projecten en activiteiten met:

  • Bedrijven
  • Maatschappelijke organisaties
  • Gemeenten
  • IVN voor natuureducatie
  • Lokale natuur- en milieuorganisaties
  • Lokale bewonersinitiatieven
  • Onderwijs
  • Provincie Overijssel
  • Terreinbeheerders
  • Waterschappen

Aangesloten initiatieven

Natuur en Milieu Overijssel werkt samen met vrijwilligers en lokale groepen die zich lokaal inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. De vrijwilligers doen aan beleidsbeïnvloeding en lobby, educatie en communicatie, landschapsbeheer en soortenbescherming, onderzoek en monitoring. Hun kennis, lokaal netwerk, intrinsieke motivatie en inzet zijn van onschatbare waarde. Ongeveer tachtig organisaties staan geregistreerd als ‘aangesloten bij het netwerk van Natuur en Milieu Overijssel’.

Kijk op het overzichtskaartje van Overijssel voor een overzicht van alle bij ons aangesloten natuur- en milieugroepen in Overijssel.

Partnerkaart