Circulaire economie

Circulaire economie

Bij Natuur en Milieu Overijssel zetten we in op een circulaire economie. Een economie waar gebruikte spullen niet worden afgedankt, maar hergebruikt en van gebruikte materialen weer nieuwe producten worden gemaakt. Hoe? Door lokale initiatieven te ondersteunen en te initiëren, regionale partijen met elkaar te verbinden en bewustwording te creëren bij consumenten en producenten.

De urgentie voor verandering is duidelijk: we jagen grondstoffen er in een hoger tempo doorheen dan de aarde kan bijbenen en het einde van de voorraad van veel niet-hernieuwbare grondstoffen is in zicht. Om over de CO2 uitstoot door productie en de groeiende afvalstromen nog maar te zwijgen! De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is een ware cultuuromslag en zal daarom omarmt moeten worden door bedrijven én consumenten. Wij zien daarbij zowel het belang van de consument als ketenpartner voor bedrijven, als van een samenleving die zelf in beweging komt en zoekt naar de mogelijkheden om het lokaal of regionaal anders te organiseren. 

Onze rol

Natuur en Milieu Overijssel richt zich op een circulaire beweging van onderop. Kennis, bewustwording en initiatief onder consumenten en lokale bedrijven ligt hierbij aan de basis. Dit pakken we op in de vorm van educatie en bewustwordingsprojecten en door samenwerking en uitwisseling tussen lokale en regionale partijen op gang te brengen. 

Landelijk Servicepunt Circulair

Alle natuur- en milieufederaties samen hebben het Servicepunt Circulair opgezet. Hierop vind je informatie over wat circulaire economie inhoudt en wat jij er, als inwoner of ondernemer, zelf mee kan doen. Ook vind je hier een verzameling van circulaire producten en diensten die je nu al kunt aanschaffen.

Wil je meer weten?