Zalkerbos: een update

Zalkerbos: Een update

Waar staan we nu?  

  • In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we het definitieve ontwerp gingen bespreken. Inmiddels is dat met alle betrokkenen gebeurd en deze plannen liggen nu ter goedkeuring bij de bestuurlijke adviesgroep.  
  • Er is een bijpraatsessie geweest met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van verschillende sectoren.   

Wat zijn de volgende stappen?  

We gaan de vergunningen aanvragen en deze in een bewonersbijeenkomst bekendmaken. Tijdens deze bijeenkomst informeren we ook over de uitvoering van de plannen, de planning, het beheer en onderhoud. We verwachten in het najaar 2024 met de uitvoering te kunnen beginnen. Dit is nog afhankelijk van alle door te lopen procedures en de beschikbaarheid van de grond.  

 

Goed om te weten: deze zomer organiseren we een excursie in het natuurgebied. Houd de website van Dorpsbelangen Zalk in de gaten als je wil meedoen. In de komende tijd komt er een uitnodiging.

Rijkswaterstaat: Een verbeterde leefomgeving voor waterplanten en -dieren

Naast de natuurontwikkeling vanuit Natura2000 maakt Rijkswaterstaat in de uiterwaarden bij Zalk plannen voor het natuurvriendelijk maken van de oevers langs de IJssel. Op een aantal plaatsen verwijderen ze de stenen en maken ze licht glooiende oevers die ruimte bieden aan de riviernatuur. Het toekomstbeeld van de natuurvriendelijke oevers in Zalkerbos kun je zien in het schetsontwerp: Toelichting schetsontwerp Zalkerbos | Samenwerken aan Riviernatuur

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen