Scherenwelle

Wat maakt de natuur in Scherenwelle zo bijzonder? 

Hier bloeien kievitsbloemen uitbundig, hier broeden ooievaars en zwarte sterns. En zelfs de kwartelkoning kun je af en toe spotten. Scherenwelle is een geliefd natuurgebied. In 2016 zijn er werkzaamheden uitgevoerd, waarbij langs de oevers van de IJssel een beverburcht is ontdekt. Niet alleen gebruikt de bever deze burcht als kraamplek, maar ook de otter is hier gespot en slaapt waarschijnlijk in de burcht. Speciaal voor de grote modderkruiper, een langgerekte spoelvormige vis, is de geul niet verbonden met de IJssel en alleen omgevormd tot een natuurvriendelijke oever. 

Opgaves Natura 2000

  • De kwaliteit van het glanshaverhooiland en stroomdalgrasland is verbeterd. Dat wordt onder andere gedaan door extra te maaien, te hooien en nabeweiding.
  • Het kievitsbloemgrasland is uitgebreid. Gezamenlijk met Koppelerwaard en De Naters draagt Scherenwelle bij aan 15 tot 25 hectare.  
  • Er zijn afspraken gemaakt met de plaatselijke (agrarische) beheerders voor een licht aangepast beheer om het gebied leefbaarder te maken voor de kwartelkoning. 

 

Waar staan we nu?

Alle Natura 2000-opgaves zijn gerealiseerd. Het kievietsbloemen grasland is uitgebreid. Ook is het gebied meer geschikt gemaakt voor de kwartelkoning. In overleg met eigenaar en beheerder Staatsbosbeheer is ook het beheer hierop afgestemd.

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) Scherenwelle: 

Foto header en foto 1,2,3 fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto cipreswolfsmelk: Hans Boll, freenatureimages.eu

Foto bermooievaarsbek: Jan van der Straaten, freenatureimages.eu

Foto kievitsbloem: Ed Stikvoort, freenatureimages.eu