De Naters

Wat maakt de natuur in De Naters zo bijzonder? 

De Naters is een stukje polder met bijzondere graslanden, onderdeel van het nabijgelegen klooster. De bewoners daarvan beheren De Naters al op vrij natuurlijke manier. Door De Naters nog verder te ontwikkelen tot natuurgebied, vergroten we het natuurgebied dat erboven ligt en in eigendom is van Staatsbosbeheer.

Opgaves Natura 2000

Voor De Naters geldt 1 opgave: het gebied wordt heringericht om het geschikt te maken voor kievitsbloemgrasland; gezamenlijk met Scherenwelle en Koppelerwaard gaat De Naters bijdragen aan 15 tot 25 hectare kievitsbloemgrasland.  

Waar staan we nu?

De planvorming van deze Natura 2000-opgave is nog niet gestart. We verwachten dat de opgave gerealiseerd is in 2030.

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) De Naters: 

Foto header en 1,2,3 van de fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto kievitsbloem: Ed Stikvoort, freenatureimages.eu