De Bentinckswellen

Wat maakt de natuur in de Bentinckswellen zo bijzonder?

De Bentinckswellen ligt net zuiden van het Zalkerbos. Aan de overkant ligt de Vreugderijkerwaard. Het is een uiterwaard met veel waterpartijen, laagten en rietvelden. Staatsbosbeheer en een particuliere natuurbeheerder beheren het gebied. Rijkswaterstaat heeft een meestromende geul van 1,5 km lengte gerealiseerd om paaigelegenheid te bieden voor trekvissen. Doordat de zomerdijk is doorgestoken, staat het gebied vaker onder water. Het gebied is aantrekkelijk voor grutto, kievit en scholekster. Zolang we rust kunnen creëren, is er in dit gebied voor de vogels alle kans om te broeden en neer te strijken van een trektocht.        

Opgaves Natura 2000

Er is 13 hectare nieuwe natuur bijgekomen. Zo is het leefgebied uitgebreid van de kwartelkoning, porseleinhoen en van steltlopers, grasetende watervogels en eenden.

Waar staan we nu?

De Natura 2000-opgaves zijn gerealiseerd. En ook de opgaven vanuit Kader Richtlijn Water voor ecologische waterkwaliteit. Nu de opgaves klaar zijn, is het van belang om de natuur goed te beheren en onderhouden.

 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van de (toekomstige) Bentinckswellen: 

Foto porseleinhoen: Luc Hoogenstein, freenatureimages.eu

Foto kwartelkoning: Sjon Heijenga