Even voorstellen: Anne-Floor Zuurbier

Even voorstellen

Anne-Floor Zuurbier stelt zich graag aan je voor. Drie vragen:

Wat is jouw rol binnen dit project?

Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor het gebiedsproces. Dat betekent dat ik het contact zoek met iedereen, die direct of indirect betrokken is bij de opgaves van de Natura 2000-gebieden aan de IJsseluiterwaarden. Dat zijn bijvoorbeeld gebiedseigenaren en omwonenden, of bijvoorbeeld de vissers van de visvereniging. Ik zorg ervoor dat de belangen van alle betrokkenen meegenomen worden in de verschillende fases van het project. Als omgevingsmanager streef ik naar open communicatie. Ik draag eraan bij dat de lijntjes kort zijn en ieders inbreng wordt gehoord en zorgvuldig wordt afgewogen bij beslissingen. Mensen kunnen mij bellen of mailen met vragen over de inhoud of het proces.

 Wat is jouw persoonlijke binding met de IJsseluiterwaarden?

Ik heb altijd al iets gehad met bewegend water. Misschien komt het wel omdat ik op Vlieland omringd door de Wadden- en Noordzee ben opgegroeid. Water heeft een aantrekkende werking, niet alleen op vele vogels en andere dieren, maar dus ook op mij. Tijdens mijn studie in Zwolle fietste ik graag langs de IJssel. Tijdens de veldexcursies ontdekte ik meerdere plekjes langs de IJssel waaronder het Engelse Werk en het Kloosterbos in Wapenveld. Een aantal jaren later had ik het geluk daar zelfs te kunnen wonen; anti-kraak in een dijkhuisje in Wapenveld. Die jaren heb ik enorm genoten van alle natuur om me heen. De bever kwam geregeld in ‘mijn’ achtertuin zwemmen, de ijsvogel was een vaste gast, de oeverzwaluwen bewoonden de zwaluwenwand, de brasems kwamen ieder jaar weer paaien en soms was mijn tuin ‘weg’ omdat het water hoog stond. Struinen langs de oevers en het geluk hebben een stenen pijpje te vinden, blijft mooi – ook als je volwassen bent.

Op welke manier draag jij bij aan dit project?

Ik heb bij Natuur en Milieu Overijssel in meerdere projecten vrijwilligers en inwoners geholpen. Vaak ondersteunde ik hen in kennis, financiën of communicatie.  Daarnaast heb ik jaren educatieve projecten gedaan om gedragsverandering te stimuleren of draagvlak te creëren. Deze ervaringen in combinatie met mijn ecologische opleidingen zijn een mooi basis voor de rol als omgevingsmanager. ‘De natuur’ kan niet aan een overlegtafel schuiven en in woord opkomen voor haar eigen belang. Ik vind het waardvol deze rol te vervullen en zorg te dragen voor dit belang binnen de Natura-2000-gebiedsontwikkelingen. Echt een bijdrage leveren aan natuurbehoud en -herstel, dat vind ik belangrijk.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen