Missie en visie

Onze Missie en Visie

Samen met overheden, bedrijven en inwoners maken we Overijssel mooi en duurzaam. Een provincie waar we duurzaam wonen, werken en recreëren zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

Onze strategische koers hebben we vastgelegd in het beleidsplan 2020-2024.

Drie pijlers
De kernkwaliteit van onze organisatie is het aanjagen, faciliteren en verbinden van mensen en organisaties op de thema’s duurzaamheid, natuur en landschap. Het betekent dat in al onze projecten, activiteiten en campagnes de volgende drie pijlers centraal staan:

 1. Vitale leefomgeving
  Een vitale leefomgeving voor mens, flora en fauna is nodig om welvaart en welzijn voor de toekomst te borgen. Voor een vitale leefomgeving is het nodig om de biodiversiteit te versterken, zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en te werken aan gezonde, klimaatbestendige steden. Ook de belevingswaarde die natuur en landschap voor mensen heeft is van essentieel belang.
 2. Een circulaire economie
  Dit is een economie die niet langer materialen wint, gebruikt en afdankt, maar de overstap maakt van afval naar grondstof. Producten worden ontworpen en gefabriceerd vanuit de gedachte dat ieder product wordt hergebruikt of gerecycled. Verbranding en vervuiling vinden niet meer plaats en afval bestaat niet meer. Voor onze energiebehoefte maken we gebruik van hernieuwbare energie.
 3. De kracht van de samenleving
  In onze provincie zijn veel lokale coalities van bewoners, die zelfbewust verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die zich sterk maken voor thema’s als voedsel, energie, water, grondstoffen en natuur.

Acht thema’s
Natuur en Milieu Overijssel werkt aan acht thema’s: natuur, duurzame energie & mobiliteit, circulaire economie, voedsel & landbouw, klimaatadaptatie, gezondheid, educatie & bewustwording en ondersteuning lokale initiatieven. In al deze thema’s gebruiken we de volgende methodieken:

 • Ondersteunen, stimuleren en participeren in gebundelde maatschappelijke initiatieven
 • Verbinden van lokale initiatieven, koplopers, maatschappelijke organisaties en overheden
 • Constructieve en proactieve gesprekspartner van overheden en bedrijven, waarbij wij de kwaliteit van natuur, milieu en landschap voor het voetlicht brengen
 • Bevorderen van bewustwording en educatie op duurzaamheid, natuur en landschap.