Missie en visie

Onze Missie en Visie

Samen met overheden, bedrijven en inwoners maken we Overijssel mooi en duurzaam. Een provincie waar we duurzaam wonen, werken en recreëren zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

Samen kunnen we meer

Deze missie begint nadrukkelijk met het woord “samen”: we zijn ervan overtuigd dat we onze doelen alleen maar kunnen bereiken samen met anderen. We zien het dan ook als onze rol om partijen bij elkaar te brengen. Ook partijen die niet direct voor de hand liggen.

Tussen straat en staat

Een mooi en duurzaam Overijssel maken we samen. Het is dus belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen meekrijgen op weg daar naartoe. Dit doen we door bruggen te slaan tussen overheden en inwoners: we helpen overheden om bewoners te betrekken bij duurzaamheid en vertalen signalen die leven in de samenleving weer terug naar de overheid. We kijken hierbij verder dan alleen naar onze eigen achterban. We willen dat iedereen onderdeel kan worden van de overgang naar een duurzamer Overijssel.

Aan de slag

Wij brengen de partijen bij elkaar, wij slaan de bruggen, maar uiteindelijk gaat het er om dat we resultaten boeken om duurzaamheid te bereiken. We willen ontwikkelingen niet van bewoners, bedrijven of overheden overnemen, maar vooral hen de gelegenheid geven om zich in te zetten voor een duurzaam Overijssel.

Meer over onze visie, missie en strategische koers lees je in ons beleidsplan 2020-2024.