Impact en verantwoording

Impact en verantwoording

Natuur en Milieu Overijssel heeft een ANBI status en is een Erkend Goed Doel met CBF-Erkenningspaspoort. Met onze jaarverslagen leggen we verantwoording af over onze activiteiten en geven we inzicht in onze financiële situatie. Ook maken we inzichtelijk wat onze impact is geweest.  

 • ANBI-status

  Stichting Natuur en Milieu Overijssel is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften van particulieren en bedrijven zijn dus (vanaf een drempelbedrag) aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor meer informatie. Dit geldt eveneens voor de Stichting Natuur en Milieuadvies. Klik hier voor meer informatie. 

 • CBF

  Erkend doel
  Natuur en Milieu Overijssel is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

  De Erkenning
  De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80% van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. 

  Het CBF Erkenningspaspoort
  Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in een oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiele kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF Erkenningspaspoort bekijken. 

 

Bekijk de Facts & Figures (2018) in vogelvlucht hieronder