Impact en verantwoording

Impact en verantwoording

Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel. Daar staan wij voor! Mooi en duurzaam betekent voor ons een provincie waar we minder en vooral duurzame energie gebruiken, mooie natuur en een gevarieerd landschap creëren en behouden, en de kringlopen zoveel mogelijk sluiten.  

Om deze effecten te realiseren zetten we in op het bereiken van zoveel mogelijk Overijsselaars, het versterken van het maatschappelijk middenveld, het verduurzamen van bedrijven en het verduurzamen van overheden. Onze projecten en activiteiten dragen allemaal op hun eigen manier daaraan bij. De Facts & Figures hieronder geven onze impact van 2020 in vogelvlucht weer. Voor een verantwoording van onze activiteiten en een inzicht in onze financiële situatie lees je ons Jaarverslag 2020.

 • ANBI-status

  Stichting Natuur en Milieu Overijssel is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften van particulieren en bedrijven zijn dus (vanaf een drempelbedrag) aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor meer informatie. Dit geldt eveneens voor de Stichting Natuur en Milieu Actief. Klik hier voor meer informatie. 

 • CBF

  Erkend doel
  Natuur en Milieu Overijssel is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

  De Erkenning
  De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80% van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. 

  Het CBF Erkenningspaspoort
  Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in een oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiele kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF Erkenningspaspoort bekijken.