Wijher Buitenwaarden

Wat maakt de natuur in de Wijher Buitenwaarden zo bijzonder?

De Wijher Buitenwaarden bestaat grotendeels uit natuurlijk grasland met waterpartijen. Bij hoog water overstroomt het grootste gedeelte van dit gebied langs de IJssel. Hier liggen kansen om de riviernatuur verder te verbeteren. Er zijn grote waterpartijen ontstaan door ontgronding. De zuidelijke waterpartij is een zandwinning geweest en die ligt er nog vrij kaal bij. Maar de noordelijke kleiwinplassen zijn door de jaren heen meer begroeid geraakt. Aan de noordoost zijde van de plassen ligt een hoger gebied met een akker. Deze akker is een van de 2 heel soortenrijk kalkrijke kleiakkers tussen Deventer en Zwolle. De Wijher Buitenwaarden zijn een rijk vogelgebied met een verscheidenheid aan water- en oevervogels, onder andere: aalscholvers, grote zilverreigers, witgatjes en lepelaars.

Opgaves Natura 2000

  • De kwaliteit van het glanshaverhooiland wordt verbeterd (1 hectare). Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door extra te maaien, te hooien en nabeweiding. 
  • Er is 15 hectare nieuwe natuur gerealiseerd, namelijk glanshaverhooiland. Zo is het leefgebied uitgebreid voor enkele vogelsoorten: kwartelkoning, steltloper, grasetende watervogel, eend.  
  • De droge zomen zijn hersteld (0,5 hectare). Dat is gedaan door het beheer aan te passen langs bosranden, hagen en singels.  

Waar staan we nu?

Alle Natura 2000-opgaves zijn gerealiseerd. Nu wordt het glanshaverhooiland en stroomdalgrasland beheerd door te maaien, hooien, af te voeren en na te beweiden. 

 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) Wijher Buitenwaarden: 

Foto header en kwartelkoning: Sjon Heijenga

Foto Bermooievaarsbek: Jan van der Straaten, freenatureimages.eu 

Foto beemdooievaarsbek: Willem-van-Kruijsbergen, freenatureimages.eu 

Foto Cipreswolfsmelk en rivierduinzegge: Hans Boll, freenatureimages.eu