Duurzame energie & Mobiliteit

Duurzame energie & Mobiliteit

Energieneutraal Overijssel: een provincie waarin we minder energie gebruiken en meer duurzaam opwekken. Om dit te bereiken richten we ons op het verduurzamen van onze elektriciteit, verwarming en vervoer. Dit doen we zo veel mogelijk samen met de lokale omgeving. Daarbij spelen de lokale energie-initiatieven een onmisbare rol. Als kernpartner van de alliantie Nieuwe Energie Overijssel coördineren wij dan ook de ondersteuning voor lokale energie-initiatieven en werken we in brede zin aan een duurzaam energiebeleid in Overijssel.

We vinden het belangrijk om iedereen mee te krijgen in de energietransitie: bewoners, vrijwilligers, overheden en de jongere generatie. Daarom stimuleren en ondersteunen we (bewoners)initiatieven die aan de slag willen met het opwekken van duurzame energie, energiebesparing, autodelen of het verduurzamen van wijken. We ondersteunen Overijsselse overheden in hun bijdrage aan een energieneutrale provincie en ontwikkelen educatieve projecten om de jeugd actief bij de energietransitie te betrekken. 

Wil je meer weten?