Herxerwaarden

Wat maakt de natuur in de Herxerwaarden zo bijzonder?

Aan de oostoever van de IJssel, tussen Wijhe en Herxen, ligt een gedeelte van de lange IJsseldijk: de Paddenpol. Herxerwaarden ligt daar vlak naast. De Paddenpol zal een flink metamorfose onderdaan, omdat het waterschap, samen met gebiedspartners, de dijk landinwaarts gaat verschuiven. Zo komt er 13 hectare nieuwe natuur bij, die gaat fungeren als een klimaatbuffer. Herxerwaarden is een interessant natuurgebied, omdat dat er vlak naast ligt, waardoor je het ene natuurgebied met het andere kan verbinden. Zo vergroot je de leefomgeving van allerlei soorten planten en dieren. Daarnaast is het een aantrekkelijke leefomgeving voor weidevogels, vooral de tureluur.

Opgaves Natura 2000

Er worden afspraken gemaakt met de plaatselijke boeren voor een licht aangepast beheer om het gebied leefbaarder te maken voor de kwartelkoning. 

 

Er wordt onderzocht of de meestromende geul van de Paddenpol wordt verbonden met de  bestaande strang van de Herxerwaarden. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat of er een nieuwe strang aangelegd wordt vanuit Kader Richtlijn Water.

Waar staan we nu?

Voor Project Paddenpol moet nog een definitief ontwerp gemaakt worden in de periode 2022-2023. Naar verwachting volgt de uitvoering in de periode tussen 2024 en 2030.

 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) Herxerwaarden: 

Alle foto’s: Sjon Heijenga