De Oldenelerwaarden

Wat maakt de natuur in de Oldenelerwaarden zo bijzonder?

De Oldenelerwaarden hebben zowel een natuurlijke als een gecultiveerde uitstraling met sloten, waterpartijen, ruigtes en rietkragen. Daarmee kan het een geschikte leefomgeving zijn voor broedvogels zoals de zwarte stern, porseleinhoen en kwartelkoning. Binnen het gebied zie je oude hooilandjes die gescheiden worden door sloten. 

Opgaves Natura 2000

Staatsbosbeheer verbetert 19 hectare natuur. Hiermee breiden we het leefgebied uit voor enkele verschillende soorten vogels: zwarte stern, kwartelkoning, porseleinhoen, steltlopers, grasetende watervogels en eenden. 

Waar staan we nu?

Een adviesbureau heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting.  Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel zijn hierover in overleg om na te gaan wanneer en hoe dit uitgevoerd kan worden. Mogelijk wordt ook Rijkswaterstaat vanuit de Kader Richtlijn Water hierbij betrokken.

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van de (toekomstige) Oldenelerwaarden: 

Foto header en 1,2,4,5 van de fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto porseleinhoen: Luc-Hoogenstein, freenatureimages.eu