Over ons

Over ons

Doelstelling Sinds 1973 maakt Natuur en Milieu Overijssel zich sterk voor een mooi, gezond en duurzaam Overijssel. Samen met overheden, bedrijven en bewoners werken we aan een mooi landschap, rijke natuur en schoon milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat mensen nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

 • Beleidsplan

  Ons Beleidsplan 2017-2019 geeft aan wat de speerpunten en activiteiten van Natuur en Milieu Overijssel zijn. Op dit moment werken we hard aan een nieuw beleidsplan voor de aankomende 3 jaar.

 • Bestuurder en Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het naleven van de wet en de statuten, het beleid en algemene gang van zaken in de stichting. Zij staat de bestuurder (Matthijs Nijboer) met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De raad bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. drs. A. (Bert) Vroon,
   voorzitter, in functie sinds 11 december 2013
  • mevr. ir. M.J.L.A. (Marianne) Langeslag-Linssen,
   vicevoorzitter, in functie sinds 28 september 2011
  • dhr. D. (Dirk) Getkate RA MBA,
   in functie sinds 26 oktober 2016
  • dhr. J.F. (Hans) de Jong,
   in functie sinds 1 oktober 2018
  • dhr. M.P. (Martijn) Dadema,
   in functie sinds 1 november 2018

 • Vragen en klachten

  Voor de behandeling van vragen en klachten hanteert NMO een speciale procedure. (PDF?)

 • ANBI-status

  Stichting Natuur en Milieu Overijssel is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften van particulieren en bedrijven aan Natuur en Milieu Overijssel zijn dus (vanaf een drempelbedrag) aftrekbaar voor de belasting. Zie voor meer informatie ANBI status SNMA 2015. Dit geldt eveneens voor de Stichting Natuur en Milieuadvies: ANBI SNMA 2014 (.pdf).

 • Erkend goed doel

  Natuur en Milieu Overijssel is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.
  De Erkenning
  De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.
  Het CBF-Erkenningspaspoort
  Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

 • Beloningsbeleid

  Bij de beloning van medewerkers volgt Natuur en Milieu Overijssel de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

 • Registratie KvK

  Natuur en Milieu Overijssel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41022006.

 • Rekeningnummer

  Het IBAN-rekeningnummer van Natuur en Milieu Overijssel is NL37 TRIO 0198396120 t.n.v. Stichting Natuur en Milieu Overijssel te Zwolle.