Fortmond / Duursche waarden

Wat maakt de natuur in Fortmond/Duursche Waarden zo bijzonder? 

Fortmond/Duursche Waarden is een bijzonder natuurgebied, omdat er 2 soorten rivierbossen groeien, die relatief weinig voorkomen: zachthoutooibos én hardhoutooibos. Wat dit gebied zo uniek maakt, is dat het – vooral het zachthoutooibos – een relatief groot aantal hectare beslaat. Dat verdient het om beschermd te worden en het is een mooie kans om de beide bostypen uit te breiden en bestaande bossen te verbeteren. Hiermee worden de bossen veerkrachtiger. Ook is het gebied geschikt voor bijzondere riviergraslanden. Het is niet alleen voor de IJssel een uniek gebied, maar ook op landelijke en zelfs Europese schaal.  

Opgaves Natura 2000

  • Er worden veerkrachtige en toekomstbestendige bossen gerealiseerd. Het zachthoutooibos wordt uitgebreid met 15 tot 25 hectare. En het hardhoutooibos met 10 tot 20 hectare. Dit wordt gedaan door bestaand bos te verbeteren en nieuwe natuur te realiseren.
  • De bestaande glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden worden verbeterd (5 hectare).  
  • Het stroomdalgrasland wordt uitgebreid met 10 tot 15 hectare. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door het geschikte gebied extra te maaien, te hooien en nabeweiding. 
  • Er wordt 14 hectare gebied aangekocht om nieuwe natuur in te richten. Focus daarbij is de ontwikkeling van hardhoutooibos en/of stroomdalgrasland.
  • De droge zomen worden hersteld (0,5 hectare). Dat wordt gedaan met een ander beheer langs bosranden, hagen en singels. 

Waar staan we nu?

In 2021 zijn we gestart met het gebiedsproces en hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin we verteld hebben over de Natura 2000 opgave. We hebben kennisgemaakt met de omwonenden en een persoonlijke toelichting gegeven op de opgave. Eerste wensen, suggesties en vragen zijn geïnventariseerd. Een ecologisch adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de ecologische potentie van het gebied. Zo zijn de mogelijkheden van het gebied duidelijk geworden. Dit is verwerkt in een schetsontwerp.

 

Inmiddels hebben we omwonenden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en het schetsontwerp. We haalden vragen, wensen en suggesties op, zowel voor het ontwerp als het proces. Nu gaan we aan de slag met de uitwerking van het voorlopige ontwerp. Dat doen we in samenwerking met een ecologisch adviesbureau en in afstemming met de omgeving.

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) Fortmond/Duursche Waarden: 

Foto header en foto’s 1,2,3 van de fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto gladde iep en kraakwilg: Peter Meininger, freenatureimages.eu

Foto maarts viooltje: Jan van der Straaten, freenatureimages.eu