Fortmond / Duursche waarden

Wat maakt de natuur in Fortmond/Duursche Waarden zo bijzonder? 

Fortmond/Duursche Waarden is een bijzonder natuurgebied, omdat er 2 soorten rivierbossen groeien, die relatief weinig voorkomen: zachthoutooibos én hardhoutooibos. Wat dit gebied zo uniek maakt, is dat het – vooral het zachthoutooibos – een relatief groot aantal hectare beslaat. Dat verdient het om beschermd te worden en het is een mooie kans om de beide bostypen uit te breiden en bestaande bossen te verbeteren. Hiermee worden de bossen veerkrachtiger. Ook is het gebied geschikt voor bijzondere riviergraslanden. Het is niet alleen voor de IJssel een uniek gebied, maar ook op landelijke en zelfs Europese schaal.  

Opgaves Natura 2000

  • Er worden veerkrachtige en toekomstbestendige bossen gerealiseerd. Het zachthoutooibos wordt uitgebreid met 15 tot 25 hectare. En het hardhoutooibos met 10 tot 20 hectare. Dit wordt gedaan door bestaand bos te verbeteren en nieuwe natuur te realiseren.
  • De bestaande glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden worden verbeterd (5 hectare).  
  • Het stroomdalgrasland wordt uitgebreid met 10 tot 15 hectare. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door het geschikte gebied extra te maaien, te hooien en nabeweiding. 
  • Er wordt 14 hectare gebied aangekocht om nieuwe natuur in te richten. Focus daarbij is de ontwikkeling van hardhoutooibos en/of stroomdalgrasland.
  • De droge zomen worden hersteld (0,5 hectare). Dat wordt gedaan met een ander beheer langs bosranden, hagen en singels. 

Meer informatie

Wil je weten wat de nieuwe ontwikkelingen zijn voor dit Natura-2000-gebied? Lees dan de meest actuele informatie in de nieuwsartikelen hieronder. 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van (toekomstig) Fortmond/Duursche Waarden: 

Foto header en foto’s 1,2,3 van de fotocompilatie: Sjon Heijenga

Foto gladde iep en kraakwilg: Peter Meininger, freenatureimages.eu

Foto maarts viooltje: Jan van der Straaten, freenatureimages.eu