Fortmond/Duursche Waarden: een update

Fortmond/Duursche Waarden: een update

Waar staan we nu?

  • In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we net gestart waren met het voorlopig ontwerp. Inmiddels is deze opgesteld, besproken met alle betrokkenen en voorgelegd aan de bestuurlijke adviesgroep.
  • Er is een klankbordgroep opgericht na een informerende bijeenkomst hebben zij advies uitgebracht over het voorlopig ontwerp.
  • Bewoners van Fortmond hebben laten weten onrust te ervaren omdat er in dat gebied zoveel speelt. Hierover hebben ze een brief gestuurd naar gemeente Olst-Wijhe. Ze hebben deze zorg ook toegelicht tijdens een gemeenteraadsvergadering. Zowel de gemeente als wijzelf nemen dit signaal serieus en doen ons best om hen en andere betrokkenen op de hoogte te houden en te betrekken in de ontwikkelingen. Wij hebben de bewoners laten weten graag met een delegatie van hen in gesprek te gaan, de gemeente Olst-Wijhe stemt hierover af met de bewoners. Daarbij kunnen de bewoners de brief toelichten en wordt deze verder besproken. We willen onder andere meer helderheid scheppen over de onderlinge samenwerking die er is tussen de verschillende overheden en organisaties.

 Wat zijn de volgende stappen?

Voor de komende periode maken we een start met het definitieve ontwerp. Hiervoor doen wij een aantal verdiepende onderzoeken. Met het expertteam kijken we wat de beste aanpak is om de beoogde natuur te realiseren. Dat team bestaat uit ecologen van Staatsbosbeheer, RHDHV, de provincie en Rijkswaterstaat. Daarbij staat het HOE centraal: verwijderen we wel of niet de toplaag van de bodem, gaan we wel of niet uitmijnen en hoe gaan we het beheer de komende jaren vormgeven? Een beheer- en onderhoudsplan is onderdeel van het definitieve ontwerp.  Bovendien stellen we de komende periode alle concept vergunningen op. Daarnaast betrekken we de grondeigenaren actief in het proces en maken we met hen afspraken over het beheer.

Rijkswaterstaat: Samen verbeteren we de riviernatuur

Rijkswaterstaat wil waterplanten en -dieren een betere leefomgeving bieden. Want Fortmond/Duursche Waarden is een prachtig uiterwaardengebied langs de IJssel. Nu liggen hier op het grootste deel van de IJssel-oevers grote stenen, stortsteen genoemd. Die stenen zijn ongunstig voor waterplanten en -dieren. Daarom wil Rijkswaterstaat de oevers natuurvriendelijk maken. Het schetsontwerp is binnenkort beschikbaar op hun website: Fortmond – Duursche Waarden | Samenwerken aan Riviernatuur

 

Foto header: Rob Bakker

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen