Update Fortmond/Duursche Waarden

Update Fortmond/Duursche Waarden

Na allerlei gesprekken, overleggen en onderzoeken hebben we in 2023 met zorg kunnen vaststellen waar nieuw ooibos- en droge graslanden gaan komen. Nu wordt er hard gewerkt aan een verdiepingsslag: welke maatregelen (plaggen, afgraven, ophogen) en welk beheer zijn er nodig in het gebied? Experts werken dit nu uit wat zal leiden tot een concreet inrichting- en beheerplan.  

Het afgelopen jaar: 

  • Niet alleen vanuit Natura 2000 moeten we doelen behalen in dit gebied, ook vanuit Rijkswaterstaat, gemeente Olst-Wijhe, Staatsbosbeheer en het Waterschap Drents Overijsselse Delta liggen er wensen, uitdagingen en doelstellingen in Fortmond- de Duursche Waarden. Dat maakt het proces ingewikkeld, er spelen diverse belangen. De bestuurders van deze projecten zijn in gesprek gegaan met een delegatie van inwoners van Fortmond. Daarbij spraken ze met elkaar over de communicatie, het proces en de te nemen maatregelen van de verschillende projecten. 
  • Er heeft een verdiepend onderzoek plaatsgevonden, waarbij we o.a. hebben onderzocht hoe ondergrondse opbouw van de bodem eruitziet (geomorfologisch onderzoek).  De rivier heeft daar vroeger veel invloed op gehad. Dit onderzoek gebruiken we om te kijken hoe we het natuurlijke kronkelwaardensysteem kunnen behouden en herstellen.  
  • Er vonden twee bijeenkomsten plaats voor bewoners. 

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen