Fortmond/Duursche Waarden: een update

januari 23, 2023

Fortmond/Duursche Waarden

Een update: eerste stappen gezet naar het voorlopige ontwerp

Wat ging vooraf?

In 2021 zijn we gestart met het gebiedsproces en hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin we verteld hebben over de Natura 2000-opgave. We hebben kennisgemaakt met de omwonenden en een persoonlijke toelichting gegeven op de opgave. Eerste wensen, suggesties en vragen zijn geïnventariseerd. Een ecologisch adviesbureau heeft eerste verkennende onderzoeken gedaan. We hebben meer zicht gekregen op de ecologische potentie van het gebied. Dit is verwerkt in een schetsontwerp.

Vervolgens hebben we omwonenden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en het schetsontwerp. We haalden vragen, wensen en suggesties op, zowel voor het ontwerp als het proces.

Start naar voorlopig ontwerp

Samen met Royal Haskoning DHV zijn we de fase naar een voorlopig ontwerp gestart. Naast de input van experts die veel ecologische gebiedskennis hebben en kennis hebben van beheer is er een sessie geweest met grondeigenaren en direct aanwonenden. In deze sessie heeft men een mening kunnen geven over het schetsontwerp en is er ook duidelijk gemaakt wat men graag wil/ wenst. Bij de verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp wordt gekeken of en hoe deze inbreng geïntegreerd kan worden. Hierover blijven we in contact met de bewoners. We nemen hen mee in de verdere stappen die gaan komen.

Bodemonderzoek

Ook is er bodemonderzoek gedaan. Dit onderzoek geeft meer duidelijkheid over de bodemopbouw, de bodemsamenstelling en de chemische samenstelling van de bodem. Al deze informatie gebruiken we bij het uitwerken van het voorlopig ontwerp. Naar verwachting spreken we in het voorjaar het concept van het voorlopig ontwerp met de grondeigenaren en direct aanwonenden door en detailleren we verder.

 

Foto header: Sjon Heijenga

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen