Natura 2000 IJsseluiterwaarden

Natura 2000 IJsseluiterwaarden

Dat wat je aandacht geeft, groeit. Dat geldt ook zeker voor de IJsseluiterwaarden, waar we de natuur de ruimte willen geven. Ruimte die de natuur verdient omdat deze uniek is in Nederland, ook op Europese schaal. Laten we dit bijzondere natuurgebied koesteren en er zorg voor dragen. Want het is een uniek gebied.

Onze opgaves voor Natura 2000

De biodiversiteit en natuurwaarden , de basis waarop we leven, gaan al tientallen jaren sterk achteruit. Daarom heeft ieder EU-land in de jaren ’90 allerlei natuurgebieden en natuurwaarden aangewezen om extra te beschermen en te versterken: de Natura 2000-gebieden. Het doel is om de natuurwaarden zo goed mogelijk te herstellen, uit te breiden en te behouden voor de toekomst. 

In 2018 bekeek de provincie Overijssel waar zij welke nieuwe natuur wil realiseren aan de IJsseluiterwaarden. Dit legde ze vast in het Beheerplan Rijntakken, waar de IJsseluiterwaarden onderdeel van zijn. Denk aan bijzondere stroomdalgraslanden en rivierbossen, ook wel ooibossen genoemd. De provincie doet dat samen met partners die ook belangen hebben bij de rivier en haar uiterwaarden, zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeenten en particuliere grondeigenaren. Je leest hier alles over deze Natura 2000-opgaves.

 

Lees meer over het bijzondere landschap aan de IJssel

 

Goed om te weten

Informatie die je hier leest, is van oktober 2022. Dit kan nog veranderen, bijvoorbeeld de datum waarop we een opgave verwachten af te ronden. Of wat een Natura 2000-opgave inhoudt, bijvoorbeeld het aantal hectare nieuwe natuur dat we moeten ontwikkelen. We houden deze website zo goed mogelijk up to date.  

Wil je meer weten?