Energietuinen

Energietuinen

Met het landelijke project Energietuinen Nederland willen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Wageningen University & Research (WUR) laten zien dat energieopwekking van waarde kan zijn voor landschap en omgeving. Stichting De Noordmanshoek wil in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel en in co-creatie met bewoners een van de eerste Energietuinen van Nederland realiseren. In de energietuin, die op het terrein de Noordmanshoek in de gemeente Olst-Wijhe moet komen, wordt duurzame energie gecombineerd met natuur en recreatie.

De 6,5 hectare zonneveld en 1,5 hectare voor biomassateelt moeten straks een bijdrage gaan leveren aan de opgave voor duurzame energie van de gemeente Olst-Wijhe. Naast ruimte voor zonnepanelen en biomassateelt, wordt er een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd. Dit gaat een enorme ecologische impuls geven aan de flora en fauna in de omgeving. Daarnaast is er met de aanleg van moestuinen, voedselbossen en recreatieve paden een aantrekkelijk aanbod voor omwonenden en andere bezoekers om te komen recreëren in de Energietuin. De multifunctionele tuin wordt in co-creatie met de omgeving en belanghebbende partijen, zoals de Stichting De Noordmanshoek, de energiecoöperatie Goed Veur Mekare en de gemeente Olst-Wijhe ontworpen en uitgevoerd. 

Energietuinen Nederland
Niet alleen in Wijhe, maar ook in Assen en Montfoort staan er Energietuinen op de planning. De bedoeling is dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie. Een uitgebreid traject van voorlichting maakt onderdeel uit van het project, om zo de betrokkenheid onder burgers te versterken en de professionaliteit van lokale energie-initiatieven te vergroten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij. Kijk op Energietuinen.nl voor meer informatie.

Meer weten?
Kijk op de webpagina van Energietuin de Noordmanshoek, of meld je aan voor de Facebookpagina ‘Energietuin De Noordmanshoek‘ om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Energietuin.

Energietuin de Noordmanshoek

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Projectleider Energie & Duurzaamheid