Duurzame wijken

Duurzame wijken

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn, dus Overijssel ook! Wijk voor wijk worden ook onze gemeenten aardgasvrij en energieneutraal. Een hele opgave! Om deze wijktransities succesvol te laten verlopen, is het belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties vroegtijdig bij het proces te betrekken. Natuur en Milieu Overijssel helpt daarbij.

Kennis bundelen
Vanuit onze ervaring in verschillende wijktrajecten ondersteunen we gemeenten op het gebied van participatie en communicatie. Ons doel is bewoners en andere belanghebbenden zo veel mogelijk aan te laten haken, op een manier die bij hen past. Deze ervaring, gecombineerd met landelijke onderzoeken en praktijkcasussen vanuit ons netwerk, bundelen we en zetten we om in methoden. Zo kunnen gemeenten slim gebruik maken van bestaande kennis, en de overgang naar aardgasvrij versnellen maar vooral ook beter laten aansluiten op de wensen van bewoners.

Bewonersinitiatieven
Een goede manier om inwoners te betrekken bij de wijkaanpak is via lokale initiatieven: deze ondernemende bewoners staan midden in de wijk en activeren hun omgeving. Daarom stimuleren we lokale (energie-)initiatieven om het voortouw te nemen in het aardgasvrij en energieneutraal maken van hun wijk. We helpen hen invulling te geven aan de rol als schakel tussen gemeente en bewoners.

Wil je meer weten?