Integrale aanpak duurzame bedrijventerreinen

Integrale aanpak duurzame bedrijventerreinen

In het kader van de energietransitie is het van groot belang dat ook bedrijven inspanningen leveren om hun gebouw en bedrijfsvoering verduurzamen. Als je als ondernemer wil verduurzamen komt er een hoop op je af. Energieneutraliteit, klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit, human capital en circulair. Thema’s die elk voor zich gebaat zijn bij een collectieve en samenhangende aanpak. Het blijkt lastig om die collectiviteit en samenhang te organiseren, zeker als het gaat om bestaande bedrijventerreinen. Vanuit de alliantie Nieuwe Energie Overijssel werkt Natuur en Milieu Overijssel, samen met VNO-NCW Midden en MKB Midden, daarom aan een integrale aanpak voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Binnen deze integrale aanpak ondersteunen we drie parkmanagers van BMD Parkmanagement, PME Omgevingsmanagement en Klapwijk Parkmanagement. Samen met deze parkmanagers kijken we hoe bedrijven individueel, maar vooral collectief kunnen verduurzamen. Energieneutraliteit staat hierbij centraal, maar er is ook aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, human capital en duurzame mobiliteit. 

Bedrijven mobiliseren
Het maken van een gemeenschappelijke visie op de (duurzame) toekomst van het bedrijventerrein helpt om bedrijven in beweging te krijgen, leert onze ervaring. Energieneutraliteit is altijd het hoofdthema van deze visie. Via thema’s als gezonde werkomgeving (binden van werknemers), klimaatadaptatie en elektrische mobiliteit komt een gemeenschappelijke ambitie rond energie al snel op tafel.

Wil je meer weten?