Gemeentelijke energietransitie

Gemeentelijke energietransitie

Om iedereen te kunnen betrekken bij de energietransitie, is het ontwikkelen en uitvoeren van een realistisch energiebeleid van belang. Gemeenten hebben niet altijd de mankracht en expertise in huis om dit goed op te kunnen pakken. Natuur en Milieu Overijssel helpt hen daarbij. Het betrekken van de lokale samenleving is een belangrijk onderdeel hiervan.

Procesbegeleiding bewonersparticipatie
Natuur en Milieu Overijssel helpt gemeenten om bewonersparticipatie te stimuleren en vorm te geven: we adviseren hen hoe ze bewonersparticipatie mee kunnen nemen in hun energie- en duurzaamheidsbeleid en ondersteunen hen in de uitvoering daarvan. Onze methode ‘de Energiebroedplaats’ is een voorbeeld van hoe we bewoners in beweging brengen. De Energiebroedplaats brengt lokale partijen die bezig zijn met de energietransitie, of dat graag zouden willen, bij elkaar. Ze helpt deze partijen om van ideeën naar gezamenlijke plannen te komen. Zo ontstaan er nieuwe initiatieven, haken er nieuwe vrijwilligers aan en weten stakeholders elkaar beter te vinden. 

Masterclasses energietransitie
Het is van belang dat raadsleden tijdens de raadsperiode de discussie over energietransitie goed geïnformeerd kunnen voeren. Tegelijkertijd is het lastig om volledig op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen, dilemma’s en kansen rondom dit complexe thema. Daarom organiseren wij vijf keer per jaar een masterclass, waar raadsleden en experts met elkaar de feiten bespreken over alles rondom de energietransitie. 

Regionale Energiestrategie
Wij leveren input in de Regionale Energiestrategie (RES). We zorgen ervoor dat natuur en biodiversiteit goed worden meegenomen in de RES. Daarmee vertegenwoordigen wij onze groene achterban en de terreinbeherende organisaties. Daarnaast zorgen we dat lokale energie-initiatieven hun inbreng kunnen doen bij de RES en zetten we in op zo veel mogelijk bewonersparticipatie. Dat betekent onder andere dat bewoners betrokken worden bij de keuzevorming, en dat ze uiteindelijk kunnen meeprofiteren van de grootschalige opwekinstallaties.

Wijkaanpakken
Wij helpen gemeenten om hun wijken aardgasvrij en energieneutraal te maken. Om deze wijktransities succesvol te laten verlopen, is het belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties bij het proces te betrekken. Vanuit onze ervaring in verschillende wijktrajecten adviseren we gemeenten, voornamelijk op het gebied van participatie en communicatie. Daarnaast verzamelen we informatie vanuit landelijke onderzoeken en praktijkcasussen en zetten deze om in methoden. Zo wordt het in de toekomst gemakkelijker voor gemeenten om de wijktransitie vorm te geven.

Wil je meer weten?