Adviseurs van de Toekomst

Adviseurs van de Toekomst

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en MBO kruipen in de huid van een adviesbureau en werken samen met professionele opdrachtgevers uit de regio. Buitenschools leren en werken aan levensechte opdrachten. Doet jouw klas of school ook mee?

Nieuwe Adviseurs van de Toekomst gezocht!

Hebben jouw leerlingen, uit het voortgezet onderwijs of het MBO, zin in een leuke uitdaging? Geef hen de kans om te leren en werken aan levensechte opdrachten met professionele opdrachtgevers uit de regio.

Geef die school dan nu op en mail naar Ilse Jansen

Jongerenadviesbureau
Adviseurs van de Toekomst geeft jongeren de kans om mee te denken en praten over de maatschappij, van nu en morgen. Bij Adviseurs van de Toekomst werkt een klas aan een echte opdracht van een externe opdrachtgever, verbonden aan één van de vier thema’s: circulaire economie, energietransitie, gezond & duurzaam voedsel en Ruimte voor de Vecht.

Iedere klas die meedoet, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een project­matige manier aan de slag. Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het advies­bureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onder­zoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk, werken tijdens het proces aan verschillende competenties en presenteren uiteindelijk hun advies tijdens een gezamenlijk eindevenement. Zo worden leerlingen gestimuleerd om 21e-eeuwse vaardigheden verder te ontwikkelen: samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en professioneel communiceren. Ook biedt het een waardevolle invulling voor loopbaanoriëntatie, doordat jongeren in de praktijk aan de slag gaan en meekijken in een organisatie.

Vier thema’s
In schooljaar 2024-2025 kunnen scholen kiezen uit vier thema’s:

 • Thema 1: circulaire economie

  Kopen, kopen, kopen: wij Nederlanders wonen in een consumptiemaatschappij. We kopen graag, we kopen veel en we kopen voor zo min mogelijk geld nieuwe spullen. Reclames op Social Media van mooie schoenen en kleren, flitsend rode verpakkingen in de schappen en gadgets vol technologie die snel kapot gaan, zodat je vaker iets nieuws koopt en het oude product weer weggooit. De wegwerpeconomie! Steeds meer mensen zijn zich bewust van de schade die dit aanbrengt aan onze aarde. Circulaire economie is het tegenovergestelde van wegwerpeconomie. Er is nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid materiaal op aarde. Als je afval niet ziet als afval, maar als grondstof voor nieuwe producten, gaat er een wereld voor je open.

  Overijssel timmert hard aan de weg met het provinciale programma Circulaire Economie. De partners van dit programma vragen input aan jongeren op vragen als ‘Hoe ziet de circulaire stad van de toekomst er uit?’, ’Hoe kunnen we het gebruik van biomaterialen in kleding stimuleren?’ en ‘Hoe motiveren we bewoners om te kiezen voor een circulair product in plaats van een wegwerpartikel?’

 • Thema 2: energietransitie

  Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen zijn vandaag de dag nog altijd de bron van de meeste energie die we verbruiken. De winning van deze fossiele energiebronnen is niet alleen erg schadelijk voor onze leefomgeving, de uitstoot van CO2 is zo groot dat het klimaat verandert en de aarde opwarmt. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen: de zeespiegel stijgt, we hebben steeds vaker te maken met extreem weer en plant- en diersoorten kunnen uitsterven. Daarom is het van belang over te stappen op duurzame energiebronnen.

  Nieuwe Energie Overijssel is een programma in de provincie Overijssel met als doelstelling: 20% duurzame energie in 2023. Deze energie is afkomstig uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, aardwarmte en wind. Energiebesparing is een tweede kernpunt van het programma. De kernpartners van Nieuwe Energie Overijssel willen ook graag jongeren betrekken bij het programma. De leerlingen brengen advies uit over vraagstukken als ‘Hoe maak je de woonwijk waar jouw school ligt gasloos?’, ‘Hoe betrek je inwoners bij het verduurzamen van hun eigen leefomgeving?’ of ‘Hoe realiseer je grootschalige energieopwekking bij jou in de buurt?’

 • Thema 3: Gezond en duurzaam voedsel

  Om als volwassene gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken, is het belangrijk om jongeren veelvuldig in aanraking te brengen met informatie en activiteiten over voedsel. Dat is het doel van het programma Jong Leren Eten. Daarnaast investeert provincie Overijssel in een vitale en duurzame Agro & Food sector. Ze daagt ondernemers uit om – samen met overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen – te werken aan oplossingen voor actuele vraagstukken. De kernpartners van beide programma’s zouden graag advies krijgen van jongeren over vraagstukken als ‘Ontwerp een stal die uitgaat van de natuurlijke behoefte van het dier’, ‘Hoe kunnen agrariërs de relatie tussen het boerenbedrijf en de omgeving versterken’, ‘Bedenk een communicatiecampagne voor consumenten gericht op alternatieve eiwitten’ en ‘Breng in kaart wat jouw school kan doen om de gezonde voedselconsumptie van leerlingen op school te bevorderen’.

 • Thema 4: Ruimte voor de Vecht

  Door klimaatverandering gaat het gaat in de toekomst vaker en harder regenen. Nieuwe meanders en nevengeulen in de Vecht zorgen ervoor dat al dat extra water veilig afgevoerd kan worden. Zo houden we droge voeten in het Vechtdal. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor een mooi groen Vechtdal, waar je goed kan wonen, werken en recreëren. Voor de partners van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht gaan jongeren uit Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg aan de slag met vraagstukken als ‘Pas de verschillende mogelijkheden om een rivier meer ruimte te geven toe op de Vecht’, ‘Ontwerp een dijk in stedelijk gebied met meer functies dan alleen het tegenhouden van water’ of ‘Hoe kunnen toerisme en natuur elkaar versterken in het Vechtdal?’


Waarom meedoen aan Adviseurs van de Toekomst?

 • Buitenschools leren en werken aan echte opdrachten over vraagstukken uit de regio.
 • Het traject stimuleert leerlingen om hun 21e-eeuwse vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Het verbindt het onderwijs met lokale maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Jongeren leren van inhoudelijke experts uit het werkveld.
 • Naast reguliere lessen zoals aardrijkskunde, biologie en andere beta-vakken, ook geschikt voor technasium, de nieuwe leerweg binnen het vmbo of praktijkgerichte programma’s binnen de havo (Technologie en Maatschappij).
 • Waardevolle invulling voor loopbaanoriëntatie, burgerschapsonderwijs en maatschappelijke diensttijd (MDT).

Praktische informatie

 • Adviseurs van de Toekomst is vanwege het maatwerk geschikt voor alle niveaus en leerjaren van het voortgezet onderwijs en MBO.
 • Adviseurs van de Toekomst vindt plaats tussen januari en juni 2023, de school kan zelf de exacte periode bepalen. Wil jouw school al eerder beginnen? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.
 • De tijdsbesteding van een klas is ongeveer 22 – 32 lesuren.
 • Als school bepaal je zelf het aantal deelnemende klassen en de deelnemende vakken.
 • Deelname is kosteloos.

Informatie en aanmelden:
Heb je belangstelling in Adviseurs van de Toekomst en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ilse Jansen, i.jansen@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038 425 0978.

 

“Adviseurs van de Toekomst is echt een eye-opener! Zelf zit je soms in een stramien van beleid en gemaakte afspraken. Daar hebben de leerlingen geen weet, en dus geen last van. Daarom komen ze voor ons met frisse ideeën! Het helpt ons enorm in het denken over waar we mee bezig zijn. ”

Jacqueline Reinders, Programmaleider bij provincie Overijssel

“Van de leerlingen leer ik hoe je met een onbevangen blik en een andere invalshoek tot mooie nieuwe ideeën kunt komen. Het is schitterend om de leerlingen vol vuur te zien presenteren. Via Adviseurs van de Toekomst kunnen we bij elkaars wereld binnenkijken. En dat geeft ons samen weer nieuwe ervaringen om verder te gaan! ”

Bert Rozendaal, Beleidsadviseur bij gemeente Dalfsen

“Adviseurs van de Toekomst daagt leerlingen uit op al hun vaardigheden! Ik zie de leerlingen tijdens het project groeien en daar geniet ik als docent enorm van. ”

Bert Haaksma, Docent Biologie & Science, bij Meandercollege

“Wat ik zo mooi vind aan Adviseurs van de Toekomst is dat er een grote verantwoordelijkheid bij de leerlingen ligt. Ze worden echt als adviseur gezien en professionals luisteren met grote interesse naar hun ideeën. Dit geeft ze een boost, omdat ze echt onderdeel zijn van de maatschappij. Dit is als docent heel mooi om te zien en als leerling heel spannend en fijn om te ervaren. ”

Lilian Woltinge, Docent Aardrijkskunde en Maatschappijleer bij Zone College

Wil je meer weten?

Profiel Ilse Jansen

Ilse Jansen

Projectmedewerker Educatie & Communicatie