Onderzoek kunststofwaardeketen Overijssel

Onderzoek kunststofwaardeketen Overijssel

In Overijssel zitten een hoop bedrijven die een rol vervullen in de zogenaamde kunststofwaardeketen: van kunststofproducent tot -inzamelaar, en van verkoper tot verwerker. Welke bedrijven zijn dit? Wat hebben ze nodig om samen stappen te zetten richting een meer ‘circulaire’ kunststofwaardeketen? En welke mooie circulaire voorbeelden kennen we al in Overijssel? Dat zoeken we samen met de provincie Overijssel en Polymer Science Park uit.

Kunststof speelt een enorme rol in ons dagelijks leven. Kijk maar om je heen, heel veel is van kunststof gemaakt. Je koffiezetapparaat, het dashboard van je auto en het boterkuipje in je koelkast. Het grote voordeel van kunststof is direct ook een van de grotere nadelen: het is van zo’n hoge kwaliteit dat het vrijwel niet vergaat. Dit betekent echter ook dat kunststof heel goed een tweede leven kan krijgen wanneer je het recycelt!

Kansen en belemmeringen

Om kunststofrecycling aan terrein te laten winnen in de kunststofwaardeketen moeten de verschillende bedrijven in deze keten goed samenwerken. En hoewel dat zeker al gebeurt, weten bedrijven elkaar niet altijd goed te vinden als het gaat om hergebruik. Waarom is dat? En welke andere belemmeringen of kansen ervaren bedrijven als het gaat om circulaire samenwerking? Daar hopen we achter te komen in ons onderzoek.

Goede voorbeelden

Hoewel sommige kunststofbedrijven het nog lastig vinden om circulariteit onderdeel te maken van hun bedrijf, zijn er ook al een heleboel ontzettend goed op weg! Vijf van deze koplopers doen hun verhaal: waarom hebben zij ervoor gekozen om hun product te verduurzamen? Welke drempels moesten zij over? Wat kunnen andere bedrijven van hen leren? En wat is de rol van consumenten in deze waardeketen? Deze vijf verhalen presenteren we vanaf februari 2021 in een reeks van artikelen.

Wil je meer weten?