Bouwen voor de Toekomst

Bouwen voor de Toekomst – Ga voor Goud!

Nog nooit stond een generatie voor zoveel verstrekkende transities tegelijkertijd: de omslag naar een circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, mobiliteitstransitie, verstandig en efficiënt ruimtegebruik, oplossen van de wooncrisis en hervorming van de landbouw. We krijgen die acht opgaven alleen voor elkaar als we tijdens het bouwen van de tienduizenden nieuwe woningen in onze provincies kiezen voor het hoogste niveau van duurzaamheid en aangename, leefbare wijken creëren om te werken en gezond te leven.

Convenant Duurzame Woningbouw

In de provincie Utrecht en de MRA-regio in Noord-Holland namen publieke en private partijen het initiatief om een ambitieus gelijk speelveld te creëren voor duurzame woningbouw. Bouwpartijen gaven aan dat zij bereid, én in staat zijn om te investeren in duurzame nieuwbouw. Wat daarbij erg zou helpen, zo gaven zij aan, is dat gemeenten allemaal dezelfde eisen stellen. Dit bespaart veel tijd en moeite in het afstemmen met de gemeenten.

Zo ontstond het idee van een Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Het Convenant is inmiddels door meer dan 120 partijen ondertekend, waaronder ook partijen buiten de oorspronkelijke regio’s. Dit getuigt van een brede steun en betrokkenheid bij het bereiken van de doelstellingen van het convenant.

Update van het Convenant

De initiatiefnemers van het convenant werken aan één convenant voor alle provincies en aan een landelijke borging van alle ambities. Wanneer een en ander in werking treedt, wordt later bekend. Tot die tijd kan iedereen het convenant dat er nu ligt ondertekenen.

Handboek Bouwen voor de Toekomst

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft een belangrijk aandeel gehad bij de totstandkoming van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen in de provincie Utrecht. De kennis die zij vergaarden tijdens interviews en inhoudelijke sessies, zijn gepubliceerd in het Handboek Bouwen voor de Toekomst. Dit handboek is een schat aan informatie en bevat talloze voorbeelden en citaten van experts die laten zien dat duurzame woningbouw in Nederland niet alleen mogelijk is, maar ook al plaatsvindt. Het behandelt alle relevante thema’s, waaronder energiepositief, circulair, biobased, klimaatadaptief, natuurinclusief en gezonde leefomgeving.

Handboek Bouwen voor de Toekomst

Hieronder kun je het Handboek doorbladeren en/of downloaden. Voel je vrij om het handboek te delen in je netwerk, of om contact met ons op te nemen als je zelf óók de stap wil maken naar een toekomstbestendige manier van bouwen – en dus voor goud gaat.

Vanuit de Natuur en Milieufederaties werken we aan een update van het Handboek, passend bij de ontwikkelingen die gaande zijn. De inhoud van het Convenant wordt momenteel aangescherpt. Zo is bijvoorbeeld Het Nieuwe Normaal onderdeel van de nieuwe versie van het Convenant. Eerste kwartaal 2024 wordt de aanscherping van het Convenant gepubliceerd.

Meer informatie? Neem contact op:

Profiel Francien Grobbee

Francien Grobbee

Projectleider Circulaire economie