Circulair ambachtsnetwerk WaardeRing

Circulair ambachtsnetwerk WaardeRing

WaardeRing is het circulaire ambachtsnetwerk van de regio Zwolle. Onder de slogan ‘meer kansen voor mensen materialen’ ontdekken we hoe een circulaire economie in de praktijk kan werken. Natuur en Milieu Overijssel treedt op als netwerkcoördinator. Samen met overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten we circulariteit structureel op de kaart in de regio Zwolle. Inmiddels zijn meer dan 50 partners aangehaakt en is WaardeRing actief in vijf Overijsselse gemeentes.

Circulaire economie

In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we deze optimaal. Producten worden zo ontworpen dat zo weinig mogelijk grondstoffen nodig zijn en de gebruikte grondstoffen zo lang mogelijk worden gebruikt en daarna hoogwaardig worden hergebruikt.

Om de mate van circulariteit in te schalen wordt vaak gebruik gemaakt van de R-ladder, of de ladder van Lansink. Hoe hoger op de ladder hoe, hoogwaardiger de toepassing. Binnen WaardeRing proberen we voor zo veel mogelijk spullen en materialen een toepassing te vinden tussen R3 en R7: levensduur verlengen van product en onderdelen (het blauwe deel van onderstaand diagram)

WaardeRing werkt

Spullen en materialen die vrijkomen aan de ‘achterkant’ van het kringloopbedrijf zijn het vertrekpunt. Hiervoor worden nieuwe, hoogwaardige toepassingen gezocht. In deze zoektocht blijken de Arbeidstrainingscentra van het Zwolse praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een onmisbare schakel. Leerlingen creëren door sorteren en demonteren zogenaamde monostromen, zoals hout, plastic en textiel. Hierdoor kunnen de materialen omgezet worden tot hoogwaardigere toepassingen dan de verbrandingsoven of recycling. Ook knappen leerlingen bijvoorbeeld afgedankte meubels op, waardoor deze een tweede leven kunnen krijgen én de leerlingen een vak kunnen leren.

Om tot nieuwe toepassingen te komen, wordt samengewerkt met het regionale mkb en voeren mbo- en hbo-studenten onderzoeks- en ontwerpopdrachten uit. Steeds meer projecten zijn op kleine schaal opgestart en succesvol. Samen met start ups, creatieve makers en gevestigd regionaal mkb werken we aan nieuwe vormen van samenwerking en inzet van gebruikte materialen. Zo worden afgedankte tafelbladen toegepast in nieuwe meubels en keukens en wordt dons uit oude dekbedden gebruikt voor nieuwe dekbedden. Opschaling van stromen het hogere doel en ook de inzet van de samenwerking met de milieustraat (ROVA).

Op de WaardeRing website kun je gemakkelijk projecten en verhalen selecteren op thema. Handig als je bijvoorbeeld wilt weten wat er allemaal met textiel gebeurt.

Naar de verhalen op de WaardeRing website!

“Waar voorheen de kringloopwinkel zo’n beetje de grafkamer van de lineaire economie was, zijn wij bezig te ontdekken en te onderzoeken hoe deze de schatkamer kan zijn van de circulaire economie. Daar zijn we al een heel eind mee opgeschoten. Bijzonder: we praten niet, we doen. Op het moment dat je ruimte maakt om te experimenteren, om te onderzoeken waar de mechanismes van die nieuwe, circulaire economie zich bevinden, raken mensen enthousiast.”

Maarten van Dongen

Kansen voor mensen

Wat we bij WaardeRing gaandeweg ontdekten is dat meer kansen voor mensen en meer kansen voor materialen hand in hand gaan. Hoogwaardig hergebruik vraagt vaak om extra arbeidsinzet in de vorm van sorteren, repareren, opknappen en demonteren. Het WaardeRing netwerk biedt leer- en werkplekken voor leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ook andere sociale doelgroepen, zoals mensen die werken in dagbesteding of sociale werkvoorziening en mensen die met arbeids(re)integratie bezig zijn vinden zinvolle werkzaamheden binnen het WaardeRing netwerk. Zo komen steeds meer kwetsbare mensen steeds hoger op de participatieladder.

Inspirerende samenwerkingen

WaardeRing kent veel prachtige verhalen. We kijken bijvoorbeeld vol trots terug op de Kerst Pop Up die we in 2022 openden in de Zwolse winkelstraat de Diezerstraat. Een winkel op een A-locatie, met uitsluitend tweedehands of circulaire producten. Met inzet van scholieren en studenten van maar liefst 10 deelnemende scholen die de winkel draaiende hielden door te sorteren, de etalage in te richten, de kassa te bedienen, de social media te boosten, enzovoort. Een modern kerstverhaal.

Ook zijn we trots op verschillende ondernemers die circulariteit als vanzelfsprekend onderdeel van hun onderneming zien. Kijk bijvoorbeeld naar Claudia Casagrande van Claca design. Zij gebruikt het leer van banken die bij de kringloop worden ingeleverd. Deze banken zijn dan misschien lelijk op het zitvlak, maar op de achterkant is het leer nog van goede kwaliteit. Van dit leer, dat anders weggegooid zou worden, maakt Claudia prachtige designtassen.

Nog meer inspirerende WaardeRing verhalen lezen?

Bezoek de website!

Wil je meer weten?

Profiel Ilse Postma

Ilse Postma

Projectmedewerker Circulaire Economie