Circulair ambachtsnetwerk WaardeRing

Circulair ambachtsnetwerk WaardeRing

Mensen en materialen krijgen een (nieuwe) kans binnen het nieuwe circulaire ambachtsnetwerk van Zwolle. Binnen dit nieuwe netwerk, genaamd WaardeRing, werkt Natuur en Milieu Overijssel samen met bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen om circulariteit structureel op de kaart te zetten in de regio Zwolle. Dit initiatief won halverwege 2019 maar liefst 75.000 euro prijzengeld van Rijkwaterstaat.

WaardeRing gaat hergebruik van afgedankte materialen optimaliseren, en biedt mogelijkheden voor een goede opleiding en werk voor onder andere praktijkschoolleerlingen. Hoe? Door in te spelen op een al heel goed lopende concept: de kringloopwinkel.

Kringloopwinkels
Door kringloopwinkels krijgt een deel van alle afgedankte spullen weer een mooi tweede leven. Maar niet alle spullen worden verkocht! Een groot deel wordt door de kringloopwinkel gescheiden, en deze materialen worden weer afgenomen door derden. Er is bij deze afnemers een behoefte aan grondstoffen die wel bij de kringloop binnenkomen, maar niet in de juiste vorm. Spullen die bijvoorbeeld eerst gedemonteerd of gescheiden moeten worden.

Kansen voor leerlingen
Binnen de kringloopwinkels is niet altijd genoeg mankracht om de materialen te scheiden of demonteren. Hier ligt een kans voor praktijkschoolleerlingen, voor wie het heel lastig is om structureel werk te vinden. Niet alleen voor praktijkschoolleerlingen is er een plek binnen het kersverse ambachtsnetwerk, ook MBO- en HBO-studenten kunnen er terecht voor ontwerpopdrachten, stages en onderzoeksprojecten.

“Wat zo mooi is aan de opzet van WaardeRing, is dat er niet alleen aandacht uitgaat naar hergebruik van materialen, maar ook naar het sociale aspect. Mensen krijgen een steuntje in de rug op weg naar werk.”

William Dogger, Wethouder gemeente Zwolle

Samenwerking
WaardeRing is een samenwerkingsverband van de Gemeente Zwolle (penvoerder), Stichting Kringloop Zwolle en Noggus&Noggus, Onderwijscentrum De Twijn, Afvalverwerker ROVA, Thorbecke Scholengemeenschap, Hogeschool Windesheim, Tiem, Binthout, Cibap vakschool voor vormgeving, ICT-Kringloop, Cavoi coaching en advies, Natuur en Milieu Overijssel en Eco Impact.

Wil je meer weten?