Natuur & Ruimte

Natuur & Ruimte

Samen de natuur beleven, behouden en ontwikkelen. Daar staan we voor bij Natuur en Milieu Overijssel. We zetten in op meer groen en meer biodiversiteit. Samen met onze partners en vrijwilligers timmeren we hard aan de weg om nu én in de toekomst van de Overijsselse natuur te blijven genieten. 

In onze projecten is veel aandacht voor het beleven van de natuur en het vergroten van biodiversiteit. Gelukkig delen een hoop Overijsselaars onze liefde voor natuur: er ontstaan steeds meer bewonersinitiatieven die zich inzetten voor vergroening van de leefomgeving. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert en faciliteert deze initiatieven met kennis en netwerkopbouw. Daarnaast maken we ons sterk voor verbetering van de kwaliteit van de natuur door de vervuiling en verstoring te verminderen.

Kennisbank

Hier vind je een overzicht van rapporten die wij in de afgelopen jaren hebben opgesteld binnen het thema Natuur en Ruimte

  • Hoe de economie én de natuur in de stad ontwikkelen? Naar een soortenmanagementplan voor het stedelijk gebied – Ruud Pleune (2018). Download PDF

Samenwerking

We werken nauw samen met lokale vrijwilligersorganisaties, buurtverenigingen en onze partners in het landelijk gebied verenigd in Samen Werkt Beter.

Wil je meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw

(038) 4250975 E-mail LinkedIn