Plan boom

Plan boom

Plan Boom richt zich op de aanplant van 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door bewoners. Met het planten van een boom draag je op een makkelijke manier bij aan een beter klimaat! Doe je ook mee?

De Natuur en Milieufederaties werken met Plan Boom aan een gezond klimaat in een groene omgeving. Bomen verminderen de hoeveelheid CO2  in de lucht en maken onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. De Postcode Loterij maakt de aanplant van 10 miljoen bomen in Nederland mogelijk met een extra schenking van 2.250.000 euro aan de Natuur en Milieufederaties. De Natuur en Milieufederaties werken in dit project samen met Stichting LandschappenNL, Stichting wAarde, De Stedelijke Milieucentra en LSA bewoners.

10 miljoen effecten
Zo’n 20 procent van de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door ontbossing. Er zijn steeds minder bomen om CO2 op te nemen uit de lucht. Ook Nederland ontbost nog steeds en daar willen we iets aan doen. Een boom bindt gemiddeld 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Tien miljoen bomen kunnen dus 10 miljoen ton CO2 binden. Daarbij zijn bomen een oplossing voor zoveel meer dingen: ze leveren een bijdrage aan biodiversiteit, hebben een positief effect op de gezondheid, op een schone leefomgeving en dragen bij aan ons geluksgevoel.

“Plan Boom draagt concreet bij aan de klimaatdoelen waar we vandaag voor in beweging komen. Het geeft iedereen de kans om direct iets bij te dragen door mee te doen aan het planten van deze 10 miljoen bomen. Daarom ben ik er zo trots op dat we dit plan, samen met een brede coalitie van partners, dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij nu kunnen gaan realiseren.”

Annie van de Pas, Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties

Doe mee met Plan Boom!
Plan Boom heeft ook een eigen website. Bekijk bijvoorbeeld de actuele stand van de bomenteller! Kijk hoe je mee kunt doen als vrijwilliger, initiatief, grondbezitter, bedrijf of gemeente. Of bestel in het plantseizoen (november t/m maart) een pakket “boompjes voor beginners” voor in je tuin. Op de hoogte blijven van alle acties van Plan Boom? Via de website kun je ook abonneren op de nieuwsbrief van Plan Boom.

Naar de website van Plan Boom!

Iedereen een boom
De provincie Overijssel heeft met de campagne Iedereen een boom een vergelijkbaar doel als Plan Boom. Iedereen een boom wil voor élke inwoner van Overijssel een boom planten: dat zijn dus 1,1 miljoen bomen! Op de website van Iedereen een boom kun je jezelf aanmelden als plantvrijwilliger of een stuk grond aanmelden waar bomen geplant kunnen worden. Daarnaast kun je jouw geplante bomen aanmelden.

Naar de website van Iedereen een boom!

Let op: heb je bomen geplant? Dan mag je ze zowel aanmelden op de website van Plan boom als Iedereen een boom. Ze tellen dan mee in beide tellingen!

Wil je meer weten?

Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Bomen, Groene Vrijwilligers en Gezondheid