Plan boom

Plan boom

Plan Boom richt zich op de aanplant van 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door bewoners. Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en is onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.

De Postcode Loterij gaat de aanplant van 10 miljoen bomen in Nederland mogelijk maken met een extra schenking van 2.250.000 euro aan de Natuur en Milieufederaties. De Natuur en Milieufederaties wil met ‘Plan Boom’ werken aan een gezond klimaat in een groene omgeving.

10 miljoen effecten
Zo’n 20 procent van de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door ontbossing. Er zijn steeds minder bomen om CO2 op te nemen uit de lucht. Ook Nederland ontbost nog steeds en daar willen we iets aan doen. Een boom bindt gemiddeld 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Tien miljoen bomen kunnen dus 10 miljoen ton CO2 binden. Daarbij zijn bomen een oplossing voor zoveel meer dingen: ze leveren een bijdrage aan biodiversiteit, hebben een positief effect op de gezondheid, op een schone leefomgeving en dragen bij aan ons geluksgevoel.

“Plan Boom draagt concreet bij aan de klimaatdoelen waar we vandaag voor in beweging komen. Het geeft iedereen de kans om direct iets bij te dragen door mee te doen aan het planten van deze 10 miljoen bomen. Daarom ben ik er zo trots op dat we dit plan, samen met een brede coalitie van partners, dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij nu kunnen gaan realiseren.”

Annie van de Pas, Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties

Voor en door bewoners
De Natuur en Milieufederaties werken in dit project samen met Stichting LandschappenNL, Stichting wAarde, De Stedelijke Milieucentra en LSA bewoners. De ambitie is om het naar schatting 344 miljoen aantal bomen in Nederland de komende vier jaar met zo’n 3% extra bomen uit te breiden. Plan Boom is bedoeld voor en door bewoners. Door bomen te planten in onze eigen omgeving kan iedereen een concrete bijdrage leveren aan het klimaat. Een boom verbindt mensen en een boom planten kunnen we allemaal.

Wil je meer weten?

Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Boomfeestdag, Voedsel & Gezondheid, Vrijwilligers