CombiKansen voor de Engbertsdijksvenen

CombiKansen voor de Engbertsdijksvenen

De Engberstdijkvenen is een van de 24 Natura-2000 gebieden in Overijssel. Om hier de natte heide en het actief hoogveen te herstellen en te versterken worden maatregelen genomen om ‘te vernatten’. De ontwikkelingen in het gebied bieden kansen voor het maken van slimme combinaties zoals de ontwikkeling van recreatie, toerisme en ondernemerschap. Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt, in opdracht van gemeente Twenterand, vier werkgroepen om deze combikansen een plek te geven in de gebiedsontwikkeling van Engbertsdijkvenen.

De vier werkgroepen bestaan uit bewoners en werken aan de volgende thema’s:

  1. Recreatieve routes (o.a. wandel,- fiets,- en mennerpaden)
  2. Veilige fietspaden Bruinehaar – Pollen – Veenmuseum
  3. Natuurbelevingscentrum
  4. Turfvaart Schipsloot

Allemaal hebben ze als doel om van de Engbertsdijkvenen een aantrekkelijke bestemming te maken voor ondernemers, inwoners en toeristen. Om dit te realiseren moeten er goede plannen worden gemaakt, die financieel haalbaar zijn, breed gedragen worden en geborgd zijn. Natuur en Milieu Overijssel en Stimuland helpen de werkgroepen bij het zoeken naar financiering, het creëren van draagvlak en het inpassen van de combikansen in de gebiedsontwikkelingen.

Wil jij ook meedenken over nieuwe kansen voor de Engberstdijkvenen en aansluiten bij een van de werkgroepen? Neem voor vragen en informatie contact op met Martijn Wubbolts.

Wil je meer weten?