Doe- en leernetwerk Groene Steden en Dorpen

Doe- en leernetwerk Groene Steden en Dorpen

In kader van Natuur voor Elkaar werkt Natuur en Milieu Overijssel samen met de provincie aan het programma Groene Steden en Dorpen. Met dit programma wordt de aanleg van bruikbaar groen in en nabij steden en dorpen gestimuleerd. Een van de activiteiten van dit programma is het Doe- en Leernetwerk Groene steden en Dorpen.

Dit netwerk is gericht op ambtenaren van gemeenten en waterschappen die zich bezig houden met beleid, beheer en ontwikkeling van groen en klimaatadaptatie. In de netwerkbijeenkomsten wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Denk aan: vergroenen van de stedelijke omgeving, ecologische kennis, financiering, koppelen van opgaven en werken met bewoners initatieven. Er wordt steeds gewerkt aan de hand van cases met behulp van een intervisiemethode. 

Geïnteresseerd?
Meer informatie is ook te vinden op de website www.natuurvoorelkaar.nl. Ook is er een LinkedIn-groep waar uitwisseling plaats vindt. Hier worden de uitdagingen uit de praktijk en kennis gedeeld.

Wil je meer weten?

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Klimaatadaptatie