Netwerk Natuurinclusief Bouwen

Netwerk Natuurinclusief Bouwen

Natuurinclusief bouwen: je hoort het gelukkig steeds vaker, maar het is nog lang niet de norm. Daar willen Natuur en Milieu Overijssel, de Provincie Overijssel en de Vogelbescherming verandering in brengen. Het doel is een netwerk van groene vrijwilligers opzetten, dat projectontwikkelaars kan helpen hun bouwprojecten natuurinclusief te maken.

Zet groene vrijwilligers nou eens aan tafel bij projectontwikkelaars! Voor een succesvol natuurinclusief bouwproject is immers ecologische kennis nodig: volop aanwezig bij groene vrijwilligers. Hoe logisch de link ook is, het groen wordt nog weinig vertegenwoordigd aan de tekentafel. Maar niet voor lang meer als het aan de provincie Overijssel, de Vogelbescherming en Natuur en Milieu Overijssel ligt. Voor iedereen met liefde voor flora en fauna organiseren zij een aantal workshops, netwerkbijeenkomsten en masterclasses. Allemaal met als thema ‘natuurinclusief bouwen’.

Bijeenkomsten natuurinclusief bouwen
Natuur als onderdeel van elk bouwproject. Graag! Maar hoe integreer je natuur in een bouwproject? Hoe ga je als vrijwilliger in gesprek met een projectontwikkelaar? En hoe zit dat nu eigenlijk precíes met die omgevingswet? Al deze vragen, en meer, komen aan bod tijdens de verschillende bijeenkomsten over natuurinclusief bouwen. 

Wil je meer weten?