Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Lange periodes van droogte, hogere temperaturen en extreme regenval: ze zijn het gevolg van het veranderende klimaat. Om onszelf en de natuur om ons heen tegen extreem weer te beschermen, zal onze leefomgeving met het klimaat moeten meeveranderen. Bij Natuur en Milieu Overijssel werken we samen met overheden, inwoners en ondernemers om stad en land voor te bereiden op klimaatveranderingen. 

Gelukkig zijn er tal van maatregelen die we kunnen treffen om het stedelijk en landelijk gebied klimaatbestendig te maken. Zo zorgt vergroening bijvoorbeeld voor verkoeling. In de stad stimuleren we daarom inwoners en ondernemers om hun terrein te vergroenen. Om onze leefomgeving voor te bereiden op droogte of extreme wateroverlast is goed watermanagement van belang. In de stad zetten we daarom in op het afkoppelen van regenwater van het riool. In het landelijke gebied pleitten we voor meer ruimte voor de rivieren, om zo én het risico op overstroming te verkleinen én meer water vast te houden om droogte tegen te gaan.

Onze rol

We werken nauw samen met de provincie Overijssel en de gemeenten om inwoners en ondernemers te stimuleren om maatregelen te treffen op eigen terrein. In het Doe- en Leernetwerk Groene Steden en Dorpen ondersteunen we beleidsmedewerkers die zich bezighouden met klimaatadaptatie en biodiversiteit en in de Groene Lopers stimuleren we bewoners hun eigen leefomgeving te vergroenen. 

Contact

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Natuur en Klimaatadaptatie