Ruimte voor de Vecht

Ruimte voor de Vecht

Onder de titel Ruimte voor de Vecht wordt het Vechtdal heringericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke rivier. Natuur en Milieu Overijssel is hierbij zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken. Op verzoek van de projectleiders werkt Natuur en Milieu Overijssel mee aan de planontwikkeling en behartigt daarbij de belangen van natuur en milieu. Concrete thema’s die onze aandacht hebben zijn: duurzaam beheer, ecologie, recreatie en routenetwerken, natuurlijk varen en groen ondernemerschap. Met educatieve projecten betrekken we ook kinderen en jongeren bij (de ontwikkelingen in het) Vechtdal.

Groen Platform Vecht
Enige jaren geleden hebben wij het Groen Platform Vecht opgericht. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten organisaties uit Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Het Groene Platform levert eigen visies en voorstellen voor het programma en volgt de ontwikkelingen. Daarbij is de visie Rust en Drukte in het Vechtdal een belangrijke leidraad voor een verantwoorde balans tussen recreatie en natuurontwikkeling.

Duurzaam beheer winterbed Vecht
Met dit project werken we vooral aan meer samenhang in beheer en aan meer bij de natuur passende landbouw. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om de omgeving meer bij het beheer te betrekken. Denk daarbij aan beheerwerkzaamheden door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en de toepassing van “Social Return of Investment” (SROI). Lees meer.

Nieuw belevingsgebied Ommermars
Sinds 2015 zet Burgerinitiatief Ommermars zich samen met Natuur en Milieu Overijssel in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Vele Ommenaren, waaronder ook basisschoolleerlingen, hebben meegedacht over de inrichting van dit gebied dat tussen de Vecht en de Ommense wijk De Dante ligt. Woensdag 27 maart 2019 ging de eerste schop de grond in. Lees meer.

Jonge adviseurs inspireren waterprofessionals
Adviseurs van de Toekomst is een educatief project van Natuur en Milieu Overijssel voor het voorgezet onderwijs. Leerlingen doen onderzoek, vormen een eigen visie en dragen oplossingen aan voor verschillende actuele Ruimte voor de Vecht-vraagstukken. De vragen waarover leerlingen zich buigen zijn bijvoorbeeld: ‘Ontwerp een dijk in stedelijk gebied met meer functies dan alleen het tegenhouden van water’, ‘Welke kansen biedt de Vecht om energie uit water te halen?’ en ‘Pas de verschillende mogelijkheden om een rivier meer ruimte te geven toe op de Vecht.’ Lees meer.

Scholenprogramma ‘Ruimte voor de Vecht, beleef je omgeving’
Sinds 2011 bestaat het lespakket van het programma Ruimte voor de Vecht voor de basisschoolgroepen 5, 6, 7 en 8. Omgevingsonderwijs en natuurbeleving staan centraal in het project. Leerlingen leren over hun eigen omgeving en de rol die de rivier de Vecht had, en nog steeds heeft, op het leven in het Vechtdal. Het geactualiseerde lesmateriaal is digitaal beschikbaar via de NME-website van NMO.

Wil je meer weten?