Participatiecoalitie

Participatiecoalitie

Samen met je buren of andere wijk- of dorpsgenoten aan de slag met om gezamenlijk woningen te verduurzamen. Dat klinkt als een goed plan. Maar waar begin je en hoe pak je dat slim aan? Veel initiatieven worstelen met deze en andere vragen. Met de Participatiecoalitie helpen wij dit jaar verschillende bewonersinitiatieven van start tot uitvoering. Afgelopen winter deden wij daarvoor een oproep aan bewonersinitiatieven om zich bij ons te melden. De komende maanden geven we een inkijkje in hoe dat er in de praktijk aan toe gaat bij de ondersteuning van deze initiatieven. Wat drijft ze? Waar lopen ze tegenaan? Welke ambities zijn er en hoe kunnen we hen helpen die te realiseren?

Wat is de participatiecoalitie?

De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: klimaatstichting HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, LSA bewoners en Stichting Buurkracht. Zij weten wat er lokaal speelt en kunnen zo de slagingskans van energieprojecten in gemeente of regio’s vergroten.

Hengelo en Enschede: Het begint allemaal bij het inzichtelijk maken van de klantreis

De coöperaties Energie van Hengelo & Enschede Energie zijn al een aantal jaren bezig met projecten voor de opwek van duurzame energie waarbij de focus ligt op het aanleggen van zonnedaken en – velden. Maar ook de noodzaak om te ondersteunen bij bewonersinitiatieven om te verduurzamen wordt door hen gezien. Veel bewoners zitten te wachten op concrete en betrouwbare informatie over mogelijke maatregelen, financiering en subsidies om de volgende stap te zetten. Maar hoe kunnen wij hen helpen om de volgende stappen te zetten?

Lees verder

 

Roelof en Wieneke over hun buurtinitiatief Duurzaam Hasseler Es

Als bewonersinitiatief zijn we momenteel bezig met acties om samen huizen te verduurzamen. We werken daarin samen met Natuur en Milieu Overijssel, van opzet tot en met de nazorg. Het gaat dan om het zoeken van subsidies, adviseurs, aannemers en uitvoerders. Het oorspronkelijke plan hebben we in de eerste maanden van 2023 opgesteld en momenteel zitten we in de uitvoering van eerste concrete voorbereidende acties. Vijf woningeigenaren werkten mee aan een woningopname door een onafhankelijke expert om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de woning te verduurzamen. Hierbij representeert elke woning een veelvoorkomend type in de buurt. Verder heeft de ene bewoner meer maatregelen genomen op het gebied van verduurzaming dan de andere.

Met de resultaten van de 5 woningopnames gaan we vervolgens weer de buurt in om van ideeën te wisselen en behoeften op te halen. Dit zal op zijn beurt weer een grote bijdrage leveren aan sociale contacten binnen de buurt en wijk, zodat de figuurlijke sneeuwbal door de wijk gaat rollen. Alle woningeigenaren in de wijk krijgen de kans om in te stappen bij het initiatief.

Profiel Evelien Verboom

Evelien Verboom

Projectleider Participatie, Educatie en Duurzaamheid