Participatiecoalitie | Het begint allemaal bij het inzichtelijk maken van de klantreis

augustus 5, 2023

Vanuit de participatiecoalitie ondersteunen wij dit jaar verschillende initiatieven bij het plan om gezamenlijk woningen te verduurzamen, in hun wijk dorp of stad. Zo ook in Hengelo en Enschede. De coöperaties Energie van Hengelo & Enschede Energie zijn al een aantal jaren actief met projecten voor de opwek van duurzame energie, waarbij de focus ligt op het aanleggen van zonnedaken en – velden. Maar ook de noodzaak om te ondersteunen bij bewonersinitiatieven wordt door hen gezien. De meest duurzame energie, is de energie die je niet nodig hebt en dus niet op hoeft te wekken. Logica van de trias energetica.

Vanuit die gedachte werken we samen aan de vraag hoe ze op een gestructureerde manier bewoners kunnen ondersteunen hun eigen omgeving te enthousiasmeren voor de verduurzaming van hun huis. Zo stuurt Energie van Hengelo energiecoaches aan die voor een advies bij je op bezoek komen. Dit advies bestaat uit een globaal rapport over mogelijke maatregelen. Waardevol voor velen, want uit het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 1 op de 5 woningeneigenaren, die bereid is om hun woning te verduurzamen, zich nog helemaal niet georiënteerd heeft. Voor mensen die zich al georiënteerd hebben, is dit toch vaak niet concreet genoeg. Zij geven aan belemmerd te worden door onduidelijke offertes, vrees voor hoge kosten en praktische bezwaren, zoals angst voor gedoe en rommel en bovenal: een betrouwbaar, concreet en persoonlijk advies. In Enschede wordt juist op dit pad veel geleerd met bewoners.

Vanuit Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt Martijn Wubbolts namens de Participatiecoalitie bewonersinitiatieven in Hengelo en Enschede beide coöperaties. Martijn: ‘vanuit m’n eerste gesprekken kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan persoonlijke advisering. Veel bewoners zitten te wachten op concrete en betrouwbare informatie over mogelijke maatregelen, financiering en subsidies. Met de inzet van energiecoaches zetten ze daarin al de eerste goede stappen. Maar hoe kunnen we inspelen op de behoeften die spelen in die volgende ‘adviesfase’, zonder dat dit een enorme investering van tijd en geld vraagt van de corporaties?’ Met dat in z’n achterhoofd, nodigde Martijn Simon ter Horst van EP-scan uit om hun tool te presenteren. Zij ontwikkelden een adviestool waarbij het mogelijk is om met een paar klikken een uitgebreid, goed onderbouwd adviesrapport te maken, volledig met richtprijzen, mogelijke subsidies en een stappenplan. Vanuit Hengelo en Enschede werd enthousiast gereageerd op de mogelijkheden die deze tool biedt. ‘Hiermee kunnen we mensen echt een kwalitatief persoonlijk adviesrapport bieden’, zegt Roeland Camps van Enschede Energie. Maar er kwamen ook nieuwe vragen op zoals: Kunnen de energiecoaches dit zelfstandig gebruiken? Wat zijn dan de eventuele kosten voor de woningeigenaar? Uiteindelijk viel ook het woord ‘klantreis’. Want waar begin je? Hoe zorg je voor opvolging en hoe weet je welke woningeigenaren op dit uitgebreide adviesrapport zitten te wachten? Gaan ze daarna dan wel aan de slag?

Een belangrijk inzicht is dat ‘de woningeigenaar’ niet bestaat. Op basis van overtuigingen en gedragskenmerken deelt het Sociaal Cultureel Planbureau woningeneigenaren in 5 groepen in: voorlopers, bereidwillige volgers, middengroep, terughouden en achterblijvers. Juist als je de woningeigenaar ziet als een individu, met eigen voorkeuren, wensen en belemmeringen, kun je daar met gerichte communicatie op inspelen en ze op die manier in beweging krijgen. Na het overleg was het dus ook duidelijk: er is huiswerk te doen. De komende tijd onderzoeken we in Hengelo en Enschede hoe en of de tool een waardevolle aanvulling kan zijn en nemen we de volledige klantreis voor beide corporaties onder de loep.