Kringlogo 2024: Natuur en Milieu Overijssel zoekt het mooiste circulaire burgerinitiatief van Overijssel

december 5, 2023

Kringlogo 2024: Natuur en Milieu Overijssel zoekt het mooiste circulaire burgerinitiatief van Overijssel

Circulaire burgerinitiatieven zijn groepen die de nadruk leggen op andere waarden dan financiën en kosten. Het draait bij deze initiatieven vooral om het scheppen van meerwaarde voor de samenleving. Het Kringlogo zet dit soort mooie initiatieven in het zonnetje! Geef jouw bewoners- of burgerinitiatief op het gebied van circulariteit op, óf nomineer een initiatief bij jou in de buurt. Zo maak je kans op de prijs voor het meest circulaire burgerinitiatief in de provincie Overijssel. Het winnende initiatief mag een jaar lang het Kringlogo in alle uitingen gebruiken en krijgt provinciale en landelijke publiciteit. Tot 9 februari 2024 kun je jouw eigen initiatief opgeven of een ander initiatief nomineren.

Zo kun je nomineren

   

Het kringlogo van 2023 en de bijbehorende bokaal

Circulaire burgerinitiatieven vind je overal. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die lokale voedselkringlopen opzetten, aan het oprichten van gedeelde wormenhotels, of aan initiatieven die gericht zijn op afvalpreventie en recycling. Deze voorbeelden dienen als modellen voor andere individuen en gemeenschappen die zelf ook stappen willen zetten. Daarom zet Natuur en Milieu Overijssel het leukste, mooiste of innovatiefste burgerinitiatief extra in de spotlights tijdens de Week van de Circulaire Economie van van 11 tot en met 16 maart.

Een mooie opsteker en veel nieuwe leden

Vorig jaar won Ruilkring LETS Zwolle de Kringlogoprijs 2023. Voorzitter Annelies Kalisvaart vertelt namens het initiatief: “Het Kringlogo heeft ons zeker bekendheid opgeleverd. We hebben aanwas van nieuwe leden gekregen die ook bewust voor onze vereniging kozen. Het zijn daardoor actieve, waardevolle leden die ons gedachtengoed een warm hart toe dragen. Daarnaast was het een mooie opsteker voor het bestuur en de leden dat we op de goede weg zijn. Ook heeft het ons geïnspireerd om ons aan te melden voor de Duurzame 100 van dagblad Trouw. Daar bereikten we plaats 83. Hier zijn we ontzettend trots op! Voor 2024 gaan we op dezelfde voet verder: zorgen voor een duurzame, gezellige ruilclub waar leden graag met elkaar ruilen en betrokken zijn bij elkaar.”

Vorig jaar won Ruilkring LETS Zwolle de Kringlogo-prijs

Geef jouw project op of nomineer een ander initiatief!

Wil je jouw project opgeven of ken je een burgerinitiatief bij jou in de buurt die volgens jou deze prijs verdient? Neem dan contact op met Ilse Postma via i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl Beantwoord in je mail de volgende vragen:

– Wat is de naam van het initiatief?
– Wie is de contactpersoon van het initiatief?
– Kun je één of twee voorbeelden noemen van circulaire activiteiten van het initiatief?
– Wat maakt deze activiteit(en) zo succesvol?
– Wanneer is het initiatief gestart?
– Met wie of welke partijen wordt het initiatief uitgevoerd?
– Wordt het initiatief geheel door vrijwilligers uitgevoerd?
– Waarom kan het initiatief dit steuntje in de rug goed gebruiken?

De Kringlogo-prijs is een initiatief van de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties.
Opgeven kan tot en met 9 februari.

Meer weten? Neem contact op:

Profiel Ilse Postma

Ilse Postma

Projectmedewerker Circulaire Economie