Kansen voor boeren op veengronden in Steenwijkerland en Staphorst

augustus 13, 2020

Kansen voor boeren op veengronden in Steenwijkerland en Staphorst

Sinds kort is het mogelijk voor agrarische bedrijven met veengronden om via de Koolstofbank geld te verdienen. Hoe? Door structureel het waterpeil van percelen omhoog te zetten! CO2-uitstoot wordt hierdoor verminderd -nat veen houdt CO2 beter nu eenmaal beter vast dan droog veen-, en dat is geld waard!

Boeren en andere grondeigenaren op veen kunnen de CO2-uitstoot van hun grond verminderen door het waterpeil omhoog te zetten. De zogenaamde CO2-certificaten die ze hiermee verdienen kunnen ze verhandelen op de Koolstofbank, binnenkort genaamd PlatformCO2neutraal. En dat levert behoorlijk wat op: zo’n €400,- tot €700,- per hectare per jaar. Kopers van de certificaten kunnen zo op vrijwillige basis hun eigen CO2-uitstoot compenseren.

Valuta voor Veen

Het verwaarden van de CO2 die wordt vastgelegd in het natte veen, gebeurt via de methode Valuta voor Veen. Deze werd ontwikkeld in Friesland en is gecertificeerd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

 

 

augustus 13, 2020

Kansrijke gebieden in Overijssel
Naast bijvoorbeeld Friesland, Utrecht en Zuid-Holland is Overijssel één van de provincies met veenweides die zich lenen voor de Koolstofbank. Niet elk stuk veengrond is namelijk geschikt. Wél geschikt zijn veengronden met meer dan 90 cm veen, zonder een kleidek. Deze bevinden zich ook in gemeente Steenwijkerland en Staphorst. Ze liggen naast het natuurgebied Weerribben, aan de oostzijde. Ze komen ook voor in het gebied Staphorsterveld, ten oosten van natuurgebied Oldematen.

Biodiversiteit
Het vernatten van het veen is niet alleen een inkomstenbron voor boeren en grondeigenaren, het levert de natuur ook nog wat op: zo gaat het bodemdaling tegen, en levert het grote voordelen op voor de biodiversiteit. Denk maar aan de weidevogels!

Eerste certificaten al verkocht
De eerste CO2-certificaten zijn op 3 juli jongstleden toegekend aan het bedrijf Miedema in Friesland. Voor 32 hectare agrarisch veenweidegebied. De certificaten zijn gekocht door een verpakkingsbedrijf dat op vrijwillige basis zo haar CO2-uitstoot heeft gecompenseerd. Meer hierover lees je op: www.koolstofbank.nl.

Meer weten of deelnemen?
Ook Overijsselse boeren en andere grondeigenaren kunnen deelnemen. Heb je interesse en wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Willem Seine.

Neem ook eens een kijkje op de projectpagina van Valuta voor Veen!

Meer weten?

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Natuur en Klimaatadaptatie