Jaarlijkse monitoring Zonnepark de Noordmanshoek levert weer nieuwe soorten op

juli 4, 2023

Jaarlijkse monitoring Zonnepark de Noordmanshoek levert weer nieuwe soorten op

Op zaterdag 24 juni was het tijd om de jaarlijkse inventarisatie van soorten in het zonnepark te doen. Dertien vrijwilligers en telden onder leiding van Jacob van der Weele (Landschap Overijssel) de aanwezige vogels, vlinders en planten. Door jaarlijks te monitoren kunnen we de ontwikkelingen van de energietuin volgen. 

“Het ziet er al weer heel anders uit”

In 2022 werd er samen met Annet van der Veen van de heemtuin van het IVN Olst-Wijhe een inventarisatie gedaan binnen de hekken van het park. Wat toen opviel is dat de hanenpoot, die het park overwoekerde in 2021, verdwenen was. Vermoedelijk omdat de grond niet bewerkt is en omdat er veel zaden opgegeten zijn door vogels. In plaats daarvan kwam de vrijwilligersgroep toen meer dan 59 soorten verschillende planten tegen. Er werden geen bijzondere soorten aangetroffen maar met name de soortenrijkdom was opvallend.

Dit jaar zijn er veel wilgen opgekomen. Er zijn om die reden al eerder natuurwerkdagen georganiseerd om deze wilgen te trekken. Ook tijdens de monitoring op 24 juni 2023 kwam de groep deze nog tegen. Daarnaast ook veel nieuwe plantensoorten, zoals valse voszegge en platte rus. De vrijwilligers die er in 2022 ook bij waren gaven aan dat het zonnepark er al weer heel anders uitziet.

Vogels en vlinders

Wat betreft vogels was er in het zonnepark (nog) niet veel te zien. Rondom het zonnepark, op het toekomstige landgoed, zijn wel vogels geteld. Een leuke vondst waren sporen van een zoogdier op de panelen. Ook kwamen de vrijwilligers konijnenkeutels tegen. Er komen toch meer bezoekers dan je op het eerste oog ziet.  Na de landelijke vlinderdip in juni telden onze vlindertellers nu een flink aantal koolwitjes, een distelvlinder, kleine vos, gehakkelde aurelia en bruin zandoogje.

Wil je meedoen?

Heb je interesse om mee te doen met de biodiversiteitsmonitoring in de Noordmanshoek? Neem dan vrijblijvend contact op met denoordmanshoek@hotmail.com. We zoeken zowel vrijwilligers die al ervaring hebben met de monitoring van één van de drie soortgroepen (planten, vogels of vlinders), als vrijwilligers die voor het eerst willen monitoren. Een beetje kennis van ecologie is dan wel handig.

Energietuin de Noordmanshoek: het zonnepark

De Noordmanshoek wordt één van de eerste Energietuinen van Nederland: een landgoed waar duurzame energieopwek, natuur, recreatie en wonen op een creatieve manier gecombineerd gaan worden. Dit is dan ook een zeer interessant gebied om veranderingen in biodiversiteit te monitoren. Vanaf dit jaar monitoren we naast planten ook vlinders en vogels met behulp van 13 vrijwilligers. Er wordt in 5 deelgebieden gemonitord, waar het zonnepark er één van is.

De Noordmanshoek is één van de eerste energietuinen van Nederland

Lees hier meer over dit project

Meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Projectleider Energie & Duurzaamheid