Energietuin De Noordmanshoek: een plek voor de inwoners van Olst-Wijhe!

december 19, 2019

Energietuin De Noordmanshoek: een plek voor de inwoners van Olst-Wijhe!

Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de IJsseldijk, ligt De Noordmanshoek: een open gebied van 25 hectare, dat in het verleden werd aangekocht als bedrijventerrein, maar nooit zo werd ingevuld en nu wordt gepacht door boeren. Een groep actieve bewoners, nu verenigd in Stichting De Noordmanshoek, werkt al sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van het gebied. Inmiddels is de kogel door de kerk: samen met de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, ontwikkelden ze een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland.

Een Energietuin?
Een Energietuin! Een plek waar duurzame energieopwekking op creatieve wijze in de openbare, groene ruimte wordt ingepast. Het oorspronkelijke plan van de stichting, waar een zonnepark van 6,5 hectare al onderdeel van was, paste erg goed bij het concept ‘Energietuin’. Het landelijke project Energietuinen Nederland is daarom aangehaakt om het gebied gezamenlijk vorm te gaan geven tot één van de drie eerste Energietuinen van ons land. Volgens het huidige plan wordt De Noordmanshoek ingericht als landgoed met onder andere een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard en een havezate in de vorm van een aantal woningen. De Energietuin wordt een plek speciaal voor de inwoners van Olst-Wijhe: waar je kunt wandelen, waar kinderen kunnen spelen en waar zelfs wat te leren valt over natuur en energie.

Hoe staat het ervoor?
Stichting De Noordmanshoek heeft in samenwerking met de coöperatie Goed Veur Mekare  het initiatief voor het zonnepark genomen. De coöperatie heeft inmiddels hiervoor de vergunning en verwacht begin 2020 de benodigde subsidie rond te krijgen, waarna in het najaar het zonnepark zal worden gerealiseerd. De inrichting van de rest van De Noordmanshoek laat nog iets langer op zich wachten: het voorlopige plan hiervoor wordt momenteel onder de loep genomen door de WUR, partner in Energietuinen Nederland. Zodra dit plan groen licht krijgt, komt er een inventarisatieronde: wie gaan er ondernemen op het landgoed van de Energietuin? Om de Energietuin écht een plek van de inwoners van Olst-Wijhe te maken, is ook input vanuit de omgeving nodig. Daarom organiseert Stichting de Noordmanshoek begin 2020 een tweetal bijeenkomsten: een open inloopavond voor geïnteresseerde inwoners op 23 januari vanaf 19:00 in ’t Langhuus en eind februari een sessie waar inwoners mee kunnen denken over de vraag “Hoe maken we de Energietuin van de lokale gemeenschap?”.

Meer weten?

Kijk op de webpagina van Energietuin de Noordmanshoek, of meld je aan voor de Facebookpagina “Energietuin de Noordmanshoek” om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Energietuin. Daarnaast zijn alle inwoners van Olst-Wijhe van harte uitgenodigd voor de open inloopavond en de meedenksessie. De uitnodigingen hiervoor volgen nog, onder andere via de Facebookpagina.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen