De innovatieve varkensstal van de familie Tijink

mei 28, 2024

Een dag bij de innovatieve varkensstal van de familie Tijink

Varkensboeren en vrijwilligers vanuit het project Krull kwamen op zaterdag 18 mei bij elkaar voor de landelijke biodiversiteitsdag. Tijdens deze dag zet één van de aangesloten varkensboeren de deuren open voor hun collega’s én de vrijwillige biodiversiteitsadviseurs. Boeren en vrijwilligers leren van elkaar, inspireren en motiveren. Dit jaar was het de familie Tijink. Er ontstonden mooie gesprekken over zowel de bedrijfskant als de biodiversiteit op het erf. 

Te gast bij Familie Tijink!

De familie Tijink trapte de dag af met een inspirerend verhaal over de wroetstal en hun deelname aan ammoniak-en fijnstof metingen van de WageningenTijink_Wroetvarkens_Krull_18-5-24 Universiteit. Bij deze metingen moet gaan blijken dat het mestsysteem in de stal zorgt voor een reductie van ammoniakuitstoot van minstens 70 %, de vooruitzichten lijken goed. Daarbij kan de stal tot 12 graden gekoeld of verwarmd worden doordat de ventilatiebuizen onder de stal door het grondwater lopen. Ook voorzien zonnepanelen in 80% van de benodigde stroom. De varkens kunnen in de stal hun natuurlijke gedrag vertonen door te wroeten in zaagsel en het couperen van de varkens wordt geleidelijk losgelaten. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Het is dus niet voor niets dat het Krullvarken-concept is genomineerd voor de Deltaplan Veehouderij Awards 2024, een initiatief van de Dierenbescherming. 

“ Wij staan achter het concept en willen dit ook met andere delen door de zichtstal open te zetten. Zo kunnen ook mensen die hier langs lopen of fietsen kijken hoe wij hier werken.”

Milja van Hooft – biodiversiteitsadviseur

Milja van Hooft, landschapsontwerper, is als vrijwilliger gekoppeld aan de familie Tijink. Zij geeft advies over de inrichting van het erf en maatregelen om de biodiversiteit op het erf te vergroten. Tijdens de bijeenkomst lichte Milja haar ontwerp toe. Van historisch perspectief, wat hoort er in het landschap thuis, tot concrete tips voor een functioneel, biodivers én aantrekkelijk erf.

Tijink_Wroetvarkens_Krull_18-5-24

Toen ik naar Twente verhuisde, was ik vooral bezig met tuinen ontwerpen. Nuttig, maar ik wilde hier ook het landschap en de mensen die er middenin wonen beter leren kennen. Dankzij de Familie Tijink krijg ik een helderder beeld van hoe het is om varkensboer te zijn. Wat een bult werk! Knap. Gelukkig genieten ze enorm van de vogels en de bloemen bij de wadi. Dat is een goede opstart en het geeft moed! We komen steeds dichter bij elkaar qua hoe het erf functioneert om in te werken, hoe het eruitziet en wat het doet voor de natuur. Dit vat ik samen in een ontwerpschets om over te praten, een praatplaat. Ik hoop anderen vandaag te inspireren om ook te werken naar een onderbouwd ontwerp, een eindbeeld. De aanpak per jaar is daarin handig, kleine overzichtelijke stapjes, waar gaandeweg aan te schaven is naarmate wederzijds de inzichten vorderen.“

Een plan op maat

De adviezen van de vrijwilligers en de ervaringen van afgelopen jaren zijn vastgelegd in een biodiversiteitsplan per bedrijf. In dit plan staan de maatregelen die de komende 5 jaar op het erf genomen zullen worden om biodiversiteit te bevorderen. Het succes van deze maatregelen hangt ook samen met het beheer. Dit wordt ook in het plan beschreven. Zo kunnen de bedrijven de komende vijf jaar concreet aan de slag met de adviezen, in kleine of grote stappen. Deze praktische aanpak en onze ervaringen delen we eind dit jaar met de gehele varkenshouderij.

Krull: meer biodiversiteit op boerenerven

Natuur en Milieu Overijssel zet zich samen met Stichting MBV in voor meer biodiversiteit op het erf van aangesloten varkensboeren. Onze vrijwillige biodiversiteitsadviseurs maken samen met de boer een plan om biodiversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld met nestkasten, akkerbloemen, een poel of een uilenkast op het erf. Ook monitoren zij de effecten van deze maatregelen. De varkenshouders zijn aangesloten bij Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees (MBV). Je vindt het vlees terug onder de naam Krullvarken.

Lees hier meer over het project.

Varken_Krull