Krull: meer biodiversiteit op boerenerven

Krull: meer biodiversiteit op boerenerven

Natuur en Milieu Overijssel zet zich samen met Stichting MBV in voor meer biodiversiteit op het erf van aangesloten varkensboeren. Onze vrijwillige biodiversiteitsadviseurs maken samen met de boer een plan om biodiversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld met nestkasten, akkerbloemen, een poel of een uilenkast op het erf. Ook monitoren zij de effecten van deze maatregelen. Tijdens dit driejarige project gaan we samen op zoek naar het optimaal verzamelen en vastleggen van de opgedane kennis op het gebied van biodiversiteit op het erf en zullen we deze kennis verspreiden binnen de keten én daarbuiten. De varkenshouders zijn aangesloten bij Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees (MBV). Je vindt het vlees terug onder de naam Krullvarken.

Krull

Krullvarken  is een concept waar varkens in ruime en lichte stallen met veel strooisel leven, waar ze de hele dag door kunnen wroeten, spelen en rusten. Hierdoor zijn ze actiever, attenter en vertonen ze hun natuurlijk gedrag. Er is speciale aandacht voor de voeding van de dieren en de biodiversiteit op het erf. Krullvarken maakt zich hard voor eerlijke handel: een eerlijke prijs voor de boer én de consument. Vaak wordt de varkenshouderij beschouwd als sector die weinig kan bijdragen aan de biodiversiteit, want ze zijn niet-grondgebonden. Toch hebben varkenshouders vaak hele laagdrempelige mogelijkheden om met hun bedrijf positief bij te dragen aan de biodiversiteit.

Varken_Krull

Samenwerking

Dat de biodiversiteit vergroot moest worden op het erf, daar waren de boeren het over eens. Bij de realisatie ervan konden ze echter wel wat ondersteuning gebruiken. De boeren schakelden daarom de hulp in van Natuur en Milieu Overijssel: samen trokken ze drie jaar geleden een project van de grond om het soortenrijkdom op het boerenerf te vergroten.

De vrijwilligers

De boeren worden niet alleen geadviseerd door Natuur en Milieu Overijssel, ze hebben ook elk een vrijwillige adviseur biodiversiteit toegewezen gekregen. Deze adviseurs kijken samen met de boeren welke maatregelen zij op hun erf kunnen treffen. Welke maatregelen passend zijn hangt af van het type bedrijfsvoering van de boerderij, de locatie van de boerderij én de plant- en diersoorten die er in de omgeving voorkomen. De ene boerderij krijgt daarom een prachtig ingezaaide akkerrand, en de andere een collectie steen- of kerkuilkasten.  In het afgelopen jaren zijn de eerste maatregelen al getroffen. De boeren hebben hun ogen geopend voor de mogelijkheden, en zijn ontzettend gemotiveerd om samen met de vrijwilligers ook de volgende stap te zetten richting een biodiversiteitsplan voor de komende vijf jaar.

Twee voorbeelden van maatregelen die makkelijk genomen kunnen worden om biodiversiteit te bevorderen: een insectenhotel (in aanbouw) en een vleermuizenkast.

Het vervolg

Begin 2022 hebben MBV en Natuur en Milieu Overijssel een subsidie toegekend gekregen om de succesvolle eerste stappen binnen het Krullvarken-concept voort te zetten. De subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) richt zich op kennisontwikkeling en -deling. Om de impact van de maatregelen te kunnen monitoren, moet de biodiversiteit gemeten kunnen worden. Dit gebeurt nu jaarlijks via de zogenaamde Gaia-biodiversiteitsmeetlat. De komende drie jaar gaan we verder met het verbeteren van de biodiversiteit op het erf van de Wroetboeren met behulp van vrijwilligers. Het verzamelen, vastleggen en analyseren van deze hun impact gaan we verbeteren.  Hierdoor doen we meer kennis op uit de stappen die zijn gezet. Deze kennis zal eerst met de gehele Krullketen gedeeld worden en vervolgens met de varkenshouderij in brede zin.  Zo laten we samen met MBV zien dat ook de varkenshouderij effectieve maatregelen kan nemen.

Meer weten?

Profiel Ilse Postma

Ilse Postma

Projectmedewerker Circulaire Economie