Biodiversiteitsmonitoring Salland Loont wordt gepauzeerd

november 8, 2023

Biodiversiteitsmonitoring Salland Loont wordt gepauzeerd

Traditiegetrouw waren de boeren en vrijwilligers van Salland Loont te gast bij agrarisch bedrijf de Jonghe Leeuw voor de slotbijeenkomst van Salland Loont. Zij gingen in gesprek over de monitoringsresultaten van afgelopen jaar, op basis van de analyses van SOVON, De Vlinderstichting en FLORON. Een vervelende boodschap volgde: De monitoring binnen Salland Loont wordt voor in ieder geval een jaar gepauzeerd.

Hoe het begon

Salland Loont is begonnen als Land van Waarde, met als doel beloningen te stapelen zodat boeren stappen kunnen zetten op het gebied van biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit en ammoniak. Het liefst via één loket waar boeren die iets willen terecht kunnen.  Met iedere boer is er een bedrijfsomgevingsplan gemaakt met handelingsperspectief voor ieder bedrijf, gebaseerd op hoe zij (op hun manier) de doelen kunnen halen. Het is aan de politiek om middelen vrij te maken voor dit ene loket en voor de maatregelen die genomen moeten worden.

De realiteit

De doelen en ambities van beleid zijn er, maar het is erg versnipperd. Voor sommige gebieden zijn geen middelen beschikbaar, of maar voor een aantal jaar. Ook de komende jaren komen er geen structurele middelen hiervoor beschikbaar. Hierdoor kunnen er geen structurele natuurmaatregelen genomen worden door de boeren die aangesloten zijn bij Salland Loont. Het monitoren van het effect van deze maatregelen op vogels, vlinders en kruiden is daarom niet mogelijk. De biodiversiteitsmonitoring door vrijwilligers wordt daarom gepauzeerd voor in ieder geval 1, waarschijnlijk 2 jaar.

Hoe verder?

Het blijft waardevol om in het landelijk gebied te monitoren, zeker omdat de vrijwilligers al langjarig tellen. Daarom ondersteunt Natuur en Milieu Overijssel de vrijwilligers die vogels, vlinders en/of kruiden willen blijven monitoren. Deze gegevens zijn zeer waardevol voor SOVON, De Vlinderstichting en FLORON, ook zonder relatie met Salland Loont.  Een aantal vrijwilligers heeft al aangegeven door te willen gaan!

We zetten de koppeling met Salland Loont en de natuurmaatregelen voort wanneer er meer zekerheid is over het financieren van structurele maatregelen.

Salland Loont

Binnen het project Salland Loont zoeken we een nieuwe vorm van landbouw waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. De dertig deelnemende boeren hebben op hun perceel ruimte gemaakt voor landschapselementen die de biodiversiteit verhogen. Vrijwilligers monitoren op deze percelen de boerenlandvogels, dagvlinders en nectarplanten. Het project Salland Loont is goed voor de biodiversiteit en natuur, maar ook het dialoog tussen inwoners van het gebied blijkt heel waardevol. “Boeren” en “burgers” gaan in Salland-Noord via Salland Loont met elkaar in gesprek over natuurbeheer in agrarisch gebied.

Meer weten?

Profiel Ilse Postma

Ilse Postma

Projectmedewerker Circulaire Economie