100e groene schoolplein

april 1, 2021

KBS de Vlieger 3, 100e school met provinciale subsidie voor groen schoolplein

Katholieke Basisschool de Vlieger 3 uit Zwolle heeft als 100e school de provinciale subsidie ontvangen voor de aanleg van een groen schoolplein. Samen met ontwerper en hovenier Donkergroen startten zij hun werkzaamheden. Dit werd feestelijk gevierd door de leerlingen en gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher.

Mijlpaal

Dat is een mooie mijlpaal: de 100e school in Overijssel gaat nu met een subsidie van de provincie aan de slag met een groen schoolplein. In totaal hebben 113 scholen in Overijssel, verspreid over heel Overijssel, een subsidie ontvangen om hun schoolplein om te toveren tot een groene oase. Als het aan het programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel ligt, kunnen alle kinderen in Overijssel in de nabije toekomst avontuurlijk spelen en leren op een groener schoolplein. Om scholen te ondersteunen kunnen zij bij de provincie een subsidie aanvragen van €10.000. Directeur Danielle Bult van KBS de Vlieger 3 over hun keuze voor een groen plein: “Met een groen schoolplein kunnen we meer buitenlessen geven. Zo kunnen we onze kinderen spelend en bewegend laten ontdekken met veel plezier. Daardoor wordt er samen heel gemotiveerd gespeeld en geleerd. Daar gaan we voor, samen met de ouders!”

Een groen plein biedt vele voordelen

Schoolpleinen vergroenen is een onderdeel van het programma Natuur voor Elkaar. Daarmee werken provincie en maatschappelijke partners samen aan het beleven, benutten en beschermen van de natuur in Overijssel. Een groen schoolplein is een plek waar kinderen in en met groen kunnen spelen, die voor verkoeling zorgt en een leefbare plek is voor planten en dieren.

Gedeputeerde Ten Bolscher: “Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor kinderen. Spelen in het groen is gezond, maar ook erg goed voor hun cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling. Het stimuleert kinderen om hun omgeving te ontdekken. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het schoolplein?”

Ondersteuning

Naast een subsidie biedt het programmateam ook op andere manieren ondersteuning aan scholen. Bijvoorbeeld met een stappenplan voor een groen plein, tips voor extra financiële regelingen, een gratis leskist, een serious game, (online) informatiebijeenkomsten of door de samenwerking met gemeenten aan te gaan. Inmiddels zijn al 5 Overijsselse gemeenten partner: Enschede, Hellendoorn, Hof van Twente, Oldenzaal en Raalte.

Meer weten over groene schoolpleinen in Overijssel? Lees er alles over in ons nieuwsbericht.

Meer weten?